مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1121
کد ملی : 212####391
نام خانوادگی : نظری مهر
نام : رضا
تاریخ تولد : 1358/03/10
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از علوم تحقیقات
نام رسانه : نبض نفت (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
نظری مهر، رضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :