مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1119
کد ملی : 504####294
نام خانوادگی : بری گبلو
نام : مرتضی
تاریخ تولد : 1365/07/01
میزان تحصیلات : کارشناسی علمی- کاربردی حسابداری از آزاد اسلامی
نام رسانه : آران مغان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
بری گبلو، مرتضی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :