مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1098
کد ملی : 366####239
نام خانوادگی : یزدان پناه
نام : میلاد
تاریخ تولد : 1370/06/20
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد زابل
نام رسانه : خبر هامون (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
یزدان پناه، میلاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :