مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1095
کد ملی : 006####315
نام خانوادگی : به آبادی فروتقه
نام : شهرزاد
تاریخ تولد : 1355/11/18
میزان تحصیلات : کارشناسی ریاضی از واحد شرق گیلان
نام رسانه : اخبار تحقیق و توسعه (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
به آبادی فروتقه، شهرزاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :