مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1092
کد ملی : 421####704
نام خانوادگی : تویسرکان منش
نام : رضا
تاریخ تولد : 1348/12/05
میزان تحصیلات : دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نام رسانه : تندرست نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
تویسرکان منش، رضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :