مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1089
کد ملی : 309####397
نام خانوادگی : علیزاده
نام : هادی
تاریخ تولد : 1367/02/28
میزان تحصیلات : کارشناسی صنایع شیمیایی از شهید دادبین
نام رسانه : زرند نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
علیزاده، هادی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :