مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1085
کد ملی : 093####519
نام خانوادگی : انتظامی
نام : حسین
تاریخ تولد : 1346/02/10
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی
نام رسانه : فارغ التحصیلان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
انتظامی، حسین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :