مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1084
کد ملی : 129####916
نام خانوادگی : روح الامین
نام : سید علی
تاریخ تولد : 1364/03/11
میزان تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر از صنایع دفاع زرین شهر
نام رسانه : شیرین طنز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
روح الامین، سید علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :