مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1082
کد ملی : 387####746
نام خانوادگی : ثقفی
نام : علی
تاریخ تولد : 1358/06/01
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از برخط
نام رسانه : همدان نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
ثقفی، علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :