مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1081
کد ملی : 325####035
نام خانوادگی : ربیع زاده
نام : میلاد
تاریخ تولد : 1367/09/06
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق از واحد سنندج
نام رسانه : کاپیتان نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
ربیع زاده، میلاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :