درخواست تغییر وضعیت

توضیحات گردش کار درخواست تغییر وضعیت

صاحب امتیاز رسانه پس از ورود به سامانه با انجام مراحل زیر می تواند درخواست تغییر وضعیت خود را ثبت کند.

گام اول : ابتدا از بخش ویرایش اطلاعات ،گزینه درخواست تغییر وضعیت را انتخاب کنید.

گام دوم : پس از انتخاب نام مجوز ، با انتخاب گزینه  ، اطلاعات جهت اعمال تغییرات نمایش داده خواهد شد.

در حالت کلی دو نوع تغییر وضعیت وجود دارد که نمی توان هم زمان از هر دو نوع درخواست را ثبت نمود .

الف) درخواست تغییر وضعیت ( صاحب امتیازی / مدیر مسئولی)

 • در صورتیکه تغییر وضعیت از نوع مدیر مسئول و یا صاحب امتیاز باشد ، با انتخاب گزینه  ، مدیر مسئول یا صاحب امتیاز جدید را انتخاب نمایید.

شایان ذکر است مدیر مسئول و صاحب امتیاز جدید می بایست قبلا در سامانه ثبت نام کرده باشند.

در صورتیکه تغییر وضعیت از نوع تغییر صاحب امتیاز یا مدیر مسئول باشد با انتخاب گزینه  ، صفحه انتخاب صاحب امتیاز یا مدیرمسئول جدید نمایان خواهد شد.

 • در صفحه اصلی سامانه و در ناحیه کاربری مدیر مسئول یا صاحب امتیاز جدید ، پیام زیر ارسال خواهد شد. همچنین از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود :

متن پیامک ارسالی :" نام  صاحب امتیاز شما را به عنوان مدیر مسئول/ صاحب امتیاز  نام رسانه انتخاب کرده است .لطفا درخواست را بررسی  نمایید."

مثال : "آقای محمدی شما را به عنوان مدیر مسئول پایگاه خبری تست انتخاب کرده است . لطفا درخواست را بررسی نمایید. "

وضعیت درخواست : منتظر پذیرش مدیر مسئول / منتظر پذیرش صاحب امتیاز

 • پس از تایید و پذیرش درخواست از سوی مدیر مسئول یا صاحب امتیاز معرفی شده (جدید) ، درخواست برای بررسی به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات فرستاده می شود.

            وضعیت درخواست : بررسی نشده

 

 • درصورتی که مدیر مسئول یا صاحب امتیاز جدید درخواست را تأیید نکند، وضعیت درخواست به "عدم پذیرش مدیر مسئول / عدم پذیرش صاحب امتیاز" تغییر می کند .

 

 • همچنین اگر بیش از 2 ماه از ثبت درخواست گذشته و پاسخی از ایشان در سامانه ثبت نشود ، درخواست تغییر وضعیت توسط سامانه رد می شود .

 وضعیت درخواست : "مختومه شدن درخواست"

شایان ذکر است در صورتی که تغییر وضعیت از نوع مدیر مسئول یا صاحب امتیاز باشد ، طی مراحل استعلام سه گانه الزامی بوده و پس از دریافت جواب استعلام  ، در نوبت طرح درخواست در هیأت نظارت قرار می گیرد . 

 

ب ) درخواست تغییر وضعیت ( غیر صاحب امتیازی / مدیر مسئولی)

 • در صورتی که تغییر وضعیت از نوع غیر صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی باشد : وضعیت درخواست بررسی نشده می شود و برای بررسی به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال می شود .

با انتخاب گزینه  ، درخواست برای بررسی به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال خواهد شد .

بر اساس بررسی انجام شده درخواست می تواند به سه وضعیت تغییر کند :

 • "نقص درخواست": در صورت وجود نقص قابل رفع شدن ، موارد به اطلاع صاحب امتیاز خواهد رسید تا پس از اصلاح، مجدداً درخواست خود را برای بررسی ارسال نماید.
 • "مختومه شدن درخواست" : در صورت رد درخواست ، وضعیت درخواست در صفحه صاحب امتیاز به وضعیت "مختومه شدن درخواست" تغییر می کند.
 • "در نوبت هیأت نظارت" : درخواست پس از تأیید کارشناسان ، در نوبت طرح در خواست در هیأت نظارت قرار می گیرد.

"ثبت رأی هیأت نظارت" : درخواست پس از موافقت یا مخالفت هیأت نظارت بر مطبوعات  ، دراین وضعیت قرار می گیرد .

 

در صورت موافقت با درخواست مطرح شده در هیأت نظارت ، پروانه توسط واحد صدور چاپ و پس از امضای پروانه های چاپ شده توسط معاون مطبوعاتی ، پروانه برای تحویل به صاحب امتیاز یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان            ) این معرفی نامه می بایست بر رو ی سر برگ شرکت (سازمان و...) بوده و به امضای صاحب امتیاز رسیده باشد.)داده می شود.

نکته مهم :

 • در صورت واقع شدن دفتر رسانه در استان تهران، برای دریافت پروانه فعالیت به واحد صدور پروانه مراجعه فرمایید.
 • در صورت واقع شدن دفتر رسانه در استان های دیگر و شهرستان های استان تهران، برای دریافت پروانه فعالیت به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه فرمایید .
 • درصورتیکه مدیر مسئول یا صاحب امتیاز تغییر کرده باشد، اصل مدارک شخص جدید را مطابقت می دهند.

 

 

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy