ثبت نام افراد حقوقی

نوع شرکت

موسسه مطبوعاتی

نام شرکت

ایمیل

  • آدرس ایمیل شما، همان نام کاربری خواهد بود.
  • در ابتدا آدرس ایمیل www. وجود ندارد.

کد امنیتی

 
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy