راهنمای درخواست ارزیابی-خوداظهاری

راهنمای درخواست ارزیابی-خوداظهاری

برای ثبت درخواست ارزیابی-خوداظهاری از بخش درخواست، فرم ارزیابی-خوداظهاری را انتخاب نمایید.

پس از مطالعه شیوه نامه ارزیابی کیفی نشریات (نسخه پی‌دی‌اف شیوه نامه برای دانلود در این قسمت وجود دارد.) ، و انتخاب گزینه می‌توانید نسبت به تکمیل فرم اقدام فرمایید.

در بخش انتخاب مجوز برای ارزیابی، از منوی موجود ، نام نشریه خود را انتخاب نمایید ، پس از این مرحله فرم ارزیابی نمایش داده خواهد شد.

جدول ارزیابی کیفی نشریه

1. نام نشریه: در این قسمت به صورت پیش فرض نام نشریه ای که در مرحله قبل انتخاب نموده اید ، نمایش داده خواهد شد.

2. شماره مجوز : شماره مجوز نیز به صورت خود کار از مرحله قبل نمایش داده می شود .

3.شماره مسلسل : در اینجا باید شماره مسلسل (پیاپی) ثبت شده بر روی جلد را وارد نمایید .

4. تاریخ روی جلد : سال را به صورت چهار رقمی وارد نمایید و نیز ماه و روز را از منوی آبشاری انتخاب کنید.

فرم ارزیابی

در فرآیند تکمیل فرم ارزیابی، 15 شاخص در چهار دسته محتوایی(حداکثر 45 امتیاز) ، رسالت و حدود مطبوعات(حداکثر 20 امتیاز) ، اخلاق حرفه ای(حداکثر 20 امتیاز) و معیارهای شکلی (حداکثر 15 امتیاز) در قالب فرم ارزیابی در اختیار شما قرار می گیرد.