نحوه محاسبه نظم در انتشار

نحوه محاسبه نظم در انتشار

شاخص نظم درانتشار براساس تعداد اعلام وصول های تایید شده ی یک نشریه و در یک بازه زمانی مشخص قابل محاسبه می باشد . برای آشنایی با نحوه ی محاسبه نظم در انتشار به نکات زیر توجه فرمایید :

  1. در حال حاضر نظم در انتشار در بازه شش ماهه اخیر (به غیر از ماه جاری ) در سامانه قابل مشاهده است .
  2. سامانه ، نظم در انتشار هر نشریه را تا پایان ماه گذشته نمایش می دهد . مثلا اگر در ماه مهر به سامانه جامع رسانه های کشور مراجعه کنید ، نظم درانتشار نشریه از فروردین تا شهریورماه قابل مشاهده است .
  3. نظم در انتشار صرفاً براساس اعلام وصول هایی که تایید شده است محاسبه می شود . بنابر این اگر اعلام وصول  شماره ای از نشریه در وضعیت هایی بجز " تأیید "  باشد ، آن شماره از نشریه در محاسبات نظم در انتشار محسوب نمی شود .
  4. چنانچه نشریه ای با تأخیر اعلام وصول های ماه قبل خود را به تأیید سامانه برساند ، بصورت آنلاین در نظم در انتشار ماهی که نشریه را منتشر نموده است تأثیر گذاشته و بصورت اتوماتیک نتیجه ی نظم در انتشار 6 ماهه نشریه اصلاح می شود .
  5. در صورتی که نشریه سهواً تاریخ روی جلد دو شماره ی مختلف از نشریه را در یک روز اعلام نماید ، علیرغم درج دو شماره مسلسل متفاوت ، یک شماره محسوب شده و از نظم در انتشار وی کاسته می شود .
  6. سامانه بر اساس تغییر وضعیت دوره انتشار رسانه هوشمند می باشد. در صورت تغییر دوره انتشار نشریه ، برای محاسبه نظم در انتشار ، تعداد شماره مورد انتظار نشریه در ماه بعدی پس از تغییر وضعیت ، متناسب با دوره انتشار جدید تغییر می کند . به عنوان مثال اگر ماهنامه ای در ماه اردیبهشت تغییر وضعیت به هفته نامه داشته باشد ، از ماه خرداد تعداد شماره مورد انتظار آن نشریه 4 شماره در ماه می شود .
  7. مطابق ماده 16 قانون مطبوعات عدم انتشار منظم نشریه موجب لغو مجوز آن رسانه می شود . عدم انتشار منظم معادل نظم در انتشار کمتر از 50 درصد می باشد .
  8. بر اساس دوره ی انتشار ، هر نشریه موظف به انتشار تعدادی شماره در بازه زمانی مشخص می باشد . با محاسبه ایام تعطیل رسمی و مناسبت ها درسال 96 ، تعداد اعلام وصول مورد انتظار هر دوره انتشار در هر ماه به شرح جدول زیر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy