درخواست صدور پروانه فعالیت دفتر رسانه

توضیحات گردش کار صدور پروانه دفتر رسانه

صاحب امتیاز پس از ورود به سامانه با انجام مراحل زیر درخواست صدور پروانه فعالیت دفتر رسانه خود را ثبت خواهد کرد.

 1. ابتدا در بخش "درخواست" گزینه "پروانه فعالیت دفتر رسانه" را انتخاب نمایید.

 1. برای ثبت پروانه فعالیت جدید ، در صفحه باز شده ، گزینه  را انتخاب نمایید.
 2. پس از انتخاب نام مجوز ، با انتخاب گزینه  ، صفحه مشخصات مجوز باز می شود.

 1. با مشاهده مشخصات مجوز و مشخصات پروانه فعالیت ، در صورت اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده ، گزینه  را انتخاب نمایید تا درخواست تان در سامانه ثبت شود . در این مرحله وضعیت درخواست "بررسی نشده" خواهد شد.
 2. برای مشاهده وضعیت درخواست به بخش "درخواست" گزینه "پروانه فعالیت دفتر رسانه" مراجعه کنید.

نکته مهم :

مادامیکه وضعیت درخواست "بررسی نشده" باشد ، امکان حذف درخواست وجود دارد.

 1. درخواست پس از ثبت در سامانه برای بررسی اولیه در اختیار کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مربوطه قرار می گیرد . در این قسمت می تواند تایید ، اعلام نقص یا رد درخواست شود .

وضعیت درخواست :

1.درصورت عدم تایید  : رد درخواست

2. درصورت اعلام نقص : نقص درخواست

3. درصورت تایید: تایید استان

 1. کارشناس پس از بررسی اولیه درخواست و مطابقت اطلاعات درخواستی و تایید آن ، وضعیت درخواست  "تایید استان" می شود و کارشناس اداره کل مطبوعات داخلی می تواند درخواست تایید شده توسط کارشناس استان را مشاهده کند .

درصورتی که کارشناس اداره کل مطبوعات داخلی بنا به نوع و مشخصات درخواست ، ضرورت انجام بازرسی را لغو کند ؛ وضعیت درخواست ، "تایید بدون بازرسی" می شود .

در غیر این صورت در وضعیت "تایید با بازرسی" قرار می گیرد.

 1. در صورتی که وضعیت درخواست تایید با بازرسی باشد کارشناس استان پس از چاپ برگه مشخصات درخواست ، برای بازرسی اقدام می کند . در صورتی که نتیجه بازرسی تایید باشد ، وضعیت درخواست "تایید بازرس" و در صورت اعلام نقص  "نقص درخواست توسط بازرس" می شود .
 2. بلافاصله پس از صدور پروانه پیامک برای متقاضی ارسال و در حساب کاربری متقاضی در سامانه درج می شود . متن پیامک ارسالی به شرح ذیل است :
 • در صورت واقع شدن دفتر رسانه در استان تهران :

سلام ، برای دریافت پروانه فعالیت دفتر رسانه پس از 3روز کاری به دبیرخانه معاونت مطبوعاتی مراجعه فرمایید."

 • در صورت واقع شدن دفتر رسانه در استان های دیگر و شهرستان های استان تهران :

سلام ، برای دریافت پروانه فعالیت دفتر رسانه پس از 3 روز کاری به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مراجعه فرمایید."

 1. پس از صدور پروانه ، امکان ویرایش نشانی دفتر رسانه از نشریه اخذ می شود و برای تغییر نشانی باید درخواست صدور پروانه با نشانی جدید داده شود  .( در حالی که تا قبل از صدور پروانه نشریات می توانند نشانی خود را بدون محدودیت تغییر دهند . لازم به توضیح است برای تغییر استان حتما باید با دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات هماهنگی لازم را انجام دهند .)
 2. کارشناس مربوطه به هنگام تحویل پروانه ، واگذاری پروانه را در سامانه ثبت و از متقاضی رسید اخذ می کند . محل تحویل پروانه دفتر رسانه در تهران و استان ها و اخذ رسید به شرح زیر است :

تهران : واحد صدور پروانه واقع در دبیرخانه معاونت مطبوعاتی

استان ها : ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها - کارشناس مطبوعات استان

وضعیت درخواست : "دارای پروانه"

 1. از آنجا که اعتبار پروانه های صادر شده یک سال پس از تاریخ صدور می باشد ، پس ازگذشت این مدت زمان ، وضعیت پروانه در سامانه  پایان اعتبار خواهد شد .
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy