درخواست نامه

صاحب امتیاز پس از ورود به سامانه با انجام مراحل زیر می تواند درخواست صدور نامه های حمایتی را ثبت کند. شایان ذکر است داشتن پروانه فعالیت دفتر رسانه برای ثبت درخواست صدور نامه الزامی است .

  1. ابتدا در بخش "درخواست" گزینه "نامه ها" را انتخاب نمایید.

  1. در صفحه باز شده نام رسانه خود را انتخاب کنید .

  1. پس از انتخاب نام مجوز ، نوع نامه را انتخاب کنید.

نوع نامه را انتخاب کنید.

نکته مهم :

در صورتیکه نوع نامه "سازمان تامین اجتماعی (معرفی اعضا)" باشد ، وارد کردن اسامی کارکنان متقاضی بیمه الزامی می باشد.

  1. پس از انتخاب نوع نامه ، مخاطب نامه را وارد نمایید. مخاطب نامه به عنوان گیرنده نامه ارسالی برای سازمان مورد نظر ، چاپ خواهد شد.

مثال:

شرکت آب و فاضلاب استان تهران منطقه 3

شهرداری منطقه 6

سازمان تأمین اجتماعی شعبه 12

شرکت گاز استان تهران منطقه 13

  1. پس از وارد کردن مخاطب نامه در بخش مشخص شده ، با انتخاب گزینه  ، نامه ثبت خواهد شد و وضعیت درخواست "بررسی نشده" می شود .
  2. برای مشاهده یا پیگیری وضعیت درخواست به بخش "درخواست" گزینه " نامه ها" مراجعه کنید.

نکته مهم :

تا زمانی که وضعیت درخواست "بررسی نشده" باشد ، امکان حذف درخواست وجود دارد .

  1. درخواست پس از ثبت در سامانه برای بررسی اولیه در اختیار کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه قرار می گیرد . پس از بررسی های لازم ، درخواست می تواند تایید یا رد شود .
  2. پس از بررسی اولیه درخواست و مطابقت اطلاعات درخواستی و تایید آن ، وضعیت درخواست  "آماده تحویل " می شود و نامه در دبیرخانه اداره کل مطبوعات داخلی (در تهران) یا ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان ها (در استان ها) چاپ می شود.
  3. پس از امضای نامه توسط معاون اجرایی (در تهران) یا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (در استان ها) و ثبت شماره نامه در دبیرخانه اداره کل مطبوعات داخلی یا اداره کل ارشاد استان  ، نامه به صاحب امتیاز رسانه یا نماینده ایشان داده می شود .

 

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy