ثبت اطلاعات مالی و بیمه رسانه

توضیحات گردش کار تغییر اطلاعات رسانه

صاحب امتیاز پس از ورود به سامانه با انجام مراحل زیر شماره حساب و اطلاعات مالی رسانه خود را می تواند ثبت کرده و یا تغییر دهد .

1.ابتدا در بخش "مجوزها" گزینه "فهرست مجوزها" را انتخاب نمایید.

2.در صفحه باز شده بر روی نام مجوز مورد نظر خود کلیک  نمایید.

 

3. در بخش شماره حساب ، اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده ، سپس با انتخاب گزینه  اطلاعات را در سامانه ثبت نمایید.

  1. اطلاعات مربوط به کارگاه خود در سازمان تأمین اجتماعی را ثبت نمایید.

نکات مهم :

  • در صورت عدم تکمیل بخش های تعیین شده برای آگهی های دولتی ، ثبتی و دادگستری (برای روزنامه ها و هفته نامه ها) در برگه گواهی ارزش آگهی شماره شبای صاحب امتیاز درج خواهد شد.
  • در صورتی که صاحب امتیاز به یکی از نمایندگی های استانی خود اجازه دریافت وجه آگهی را داده باشد ، اطلاعات مالی ثبت شده آگهی های دولتی ، ثبتی و دادگستری مدنظر قرار نمیگیرد و در برگه گواهی آگهی های آن استان ، شماره شبای نمایندگی ثبت می شود . برای ثبت اجازه اخذ مبلغ آگهی توسط نماینده به شیوه زیر عمل می شود :
  1. ابتدا گزینه  را انتخاب کنید .
  2. نمایندگی مدنظر خود را انتخاب نمایید.

  1. گزینه مناسب را در بخش واریز وجه آگهی انتخاب نمایید.

  1. برای ثبت درخواست خود گزینه  را انتخاب کنید .
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy