دستورالعمل اجرایی و نرخ‌نامه آگهی های دولتی

دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی

بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین ضوابط توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور را از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و بر تمرکز این امور در این وزارت خانه تصریح کرده است و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز به موجب داد نامه شماره 9709970906010251 مورخ 20/8/1397 بر این موضوع صحه گذاشته است. بر این اساس دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار این آگهی ها، به شرح زیر ابلاغ می شود و کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین  نشریات دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، مکلف به اجرای این ضوابط هستند.

فصل اول: کلیات

ماده 1- در این دستور العمل انواع آگهی های دولتی عبارت است از:

 ابلاغ، احضار، اخراج، اخطار، ارزیابی کیفی، استخدام، اصلاحیه، اطلاعیه، افراز، انفصال، بازخرید، تأسیس و تغییرات شرکت، تحدید حدود اختصاصی، تحدید حدود عمومی، تحریر ترکه، تسلیم سند، تملک، حراج، حصر وراثت، خرید، دادنامه، دعوت، شناسایی، فراخوان، فقدان سند، مزایده، مفقودی، مناقصه، نقل و انتقال، و نوبتی.

ماده2- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی (شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50% سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد، هلال احمر، کمیته ملی المپیک، سازمان تامین اجتماعی و ...) نهادهای انقلابی، شرکت های دولتی (شرکت هایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به دولت است) و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، مکلف هستند انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند. این وزارت خانه نیز با در نظر گرفتن اهداف مورد نظر از انتشار آگهی، اهداف و موضوع فعالیت دستگاه ها، نوع مخاطبان، میزان فراگیری انتشار، عدالت و عدم تبعیض ناروا، در حمایت از رسانه ها و رتبه نشریات، آگهی های مذکور را توزیع می کند.

ماده 3- نشریاتی مشمول سهمیه دریافت آگهی های دولتی می‌شوند، که واجد شرایط زیر باشند:

1. نشریات چاپی که دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات باشند و درخواست خود را از طریق سامانه جامع رسانه های کشور ارائه داده باشند.

2. غیرمجلد (صحافی نشده) باشند.

3. کثیرالانتشار باشند: بدین معنا که روزنامه ها و نشریات سراسری، در صورت توزیع در حداقل 17 استان و روزنامه ها و نشریات محلی، استانی و منطقه ای در صورت توزیع در بیش از 60% دکه های مطبوعاتیِ گستره مصوب، نشریه «کثیرالانتشار» محسوب می شوند. میزان توزیع نشریات به صورت ادواری توسط اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها بررسی و به روز رسانی می شود.

4. حداقل 80% شماره های مورد انتظار از آن نشریه در یک سال منتهی به تاریخ سفارش آگهی، اعلام وصول شده باشد.

5. ابعاد هر صفحه آنها حداقل 25×35 سانتیمتر باشد.

6. حداقل دارای 8 صفحه باشند.

7. در طول یک سال منتهی به سفارش آگهی، بیش از دو بار مغایرت چاپی نسبت به سفارش آگهی های دولتی، طبق جدول ماده 23 این دستورالعمل نداشته باشند. در غیر این صورت به مدت دو ماه از دریافت سهمیه آگهی دولتی محروم خواهند شد.

تبصره 1- به نشریات مجلد، نشریات غیر روزنامه (هفته نامه، دوهفته نامه و ...)، نشریات الکترونیکی و تخصصی و روزنامه‌های اختصاصی، در صورت درخواست دستگاه سفارش دهنده و احراز شرایط مذکور در ماده 3، آگهی تعلق می گیرد.

تبصره 2- نشریاتی که از 18 دی ماه سال 1396 به بعد مجوز گرفته اند و نیز نشریاتی که از 22 مهرماه سال 1397 تغییر وضعیت داده و به روزنامه سراسری تبدیل می شوند، پس از گذشت سه سال با نظم انتشار مورد قبول، می توانند درخواست خود جهت انتشار آگهی های دولتی را از طریق سامانه جامع رسانه های کشور ارائه دهند.

ماده 4- صاحبان امتیاز و یا مدیران مسوول دارای نشریات متعدد، حداکثر برای دو نشریه خود می توانند سهمیه آگهی دولتی تقاضا کنند.

ماده 5- نرخنامه آگهی های دولتی هر سال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین، اطلاع رسانی و ابلاغ می شود و تا ابلاغ نرخنامه بعدی به قوت خود باقی است. (پیوست سه)

ماده 6- رتبه آگهی هر نشریه حسب آخرین امتیازی که در «سامانه جامع رسانه های کشور» ثبت شده، به شرح زیر تعیین می شود:

 

جدول محاسبه رتبه آگهی­ های دولتی

امتیاز کیفی

رتبه آگهی دولتی

از70 به بالا

1

از 60 تا 9/69

2

از 50 تا 9/59

3

از40 تا 9/49

4

کمتر از 40

5

 

 

تبصره: رسانه های فاقد امتیاز ثبت شده در سامانه، در صورت درخواست سهمیه آگهی دولتی، باید جهت تعیین امتیاز اقدام نمایند.

فصل دوم: ضوابط توزیع آگهی‌های دولتی

ماده7- آگهی های دولتی بر اساس ضوابط زیر توزیع می شوند:

1. ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها موظف هستند کلیه آگهی های دولتی را صرفاً از طریق «سامانه جامع رسانه های کشور» به نشریات ارسال نمایند.

2. میانگین حجم آگهی های توزیع شده بین نشریات هر رتبه (غیر از رتبه یک)، حتی المقدور یکسان باشد. در صورت عدم امکان، نباید بیش از 30%، با میانگین حجم سایر رتبه ها اختلاف داشته باشد.

3. حجم آگهی های تخصیص یافته به نشریات هم رتبه (غیر از رتبه یک)، حتی المقدور یکسان باشد. در صورت عدم امکان، نباید بیشتر از 20% با یکدیگر اختلاف داشته باشد.

4. در هر دوره زمانی، چنانچه حجم آگهی نشریه ای در رتبه خود بیشتر یا کمتر از 20% با یکدیگر اختلاف داشته باشد؛ در دوره زمانی بعدی توسط ادارات کل اصلاح خواهد شد. بدیهی است مقایسه هر نشریه، با نشریاتی صورت می گیرد که از نظر ترتیب انتشار، گستره توزیع و تعداد استان هایی که از آنها آگهی دریافت می کند، یکسان باشد.

5. محاسبه بند 1 و 2 این ماده برای نشریاتی که در طول سال به فهرست اضافه می شوند بر اساس تعداد ماه هایی است که واجد شرایط دریافت سهمیه بوده اند.

6. نشریاتی که به هر دلیل از فهرست دریافت کنندگان آگهی، خارج و پس از مدتی، مجدداً وارد فهرست می شوند در آن مدت، سهمیه آگهی برای آنها منظور نخواهد شد.

7. سفارش درج آگهی در نشریات، به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس ضوابط بالا، به نشریات واجد شرایط، ارسال می شود.

8. در صورتی که دستگاه آگهی دهنده، اصرار به انتشار آگهی در نشریه ای خاص داشته باشد که به استناد بند 2 این ماده موقتاً از فهرست دریافت کنندگان آگهی خارج شده باشد، سفارش او مشروط به درخواست انتشار آگهی برای دو نشریه دیگر در رتبه های پایین تر و یا نشریات استانی پذیرفته خواهد شد.

9. چنانچه نشریه پیشنهادی دستگاه آگهی دهنده، شرایط دریافت آگهی دولتی را داشته باشد، طبق نظر آگهی دهنده اقدام خواهد شد.

10. درج عنوان آگهی دولتی در نشریات و ارجاع مخاطبان برای مشاهده متن کامل آن در وبگاه سازمان یا سایر رسانه‌ها، صرفاً پس از درج کامل یک نوبت آگهی در نشریات واجد شرایط، پذیرفته خواهد شد.

11. اسامی نشریات واجد شرایط، به صورت برخط در وبگاه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، قرار خواهد گرفت.

ماده 8- آگهی‌ های دولتی توسط ادارات زیر توزیع می‌شوند:

1. نشریات محلی: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط، با نظارت اداره کل استان.

2. نشریات استانی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

3. نشریات منطقه ای: اداره کل استانی که دفتر مرکزی نشریه در آن واقع است و ادارات کل استان هایی که نشریه در آن استان ها، توسط دفتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، توزیع می‌شود.

4. نشریات سراسری که دفتر مرکزی یا سرپرستی آن‌ها در تهران واقع است و حداقل در 17 استان توزیع می شوند: اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و ادارات کل استان هایی که نشریه در آن استان ها، توسط دفتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، توزیع می‌شود.

5. نشریات شهرستان‌های استان تهران: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران.

6. نشریاتی که طبق ماده 3 این دستورالعمل، متناسب با گستره مصوب توزیع نمی شوند؛ از فهرست دریافت کنندگان آگهی، خارج و در صورت رفع اشکال یا ثبت درخواست جهت کاهش گستره و تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات، می توانند از استان مربوط، سهمیه آگهی دریافت کنند.

 

جدول توضیحی ماده 8

ردیف

دریافت کننده آگهی

دفتر مرکزی در تهران

دفتر مرکزی در استانی غیر از تهران

دفتر سرپرستی در تهران

دفتر سرپرستی در استانی غیر از تهران

 

توزیع در استان‌ها

 

مجری توزیع آگهی

1

روزنامه‌‌های سراسری

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

حداقل 17 استان

اداره کل مطبوعات داخلی

2

روزنامه‌‌های سراسری

دارد

ندارد

ندارد

دارد

حداقل 17 استان

اداره کل مطبوعات داخلی و ادارات کل استان‌های مرتبط

3

روزنامه‌‌های سراسری

ندارد

دارد

دارد

دارد

حداقل 17 استان

اداره کل مطبوعات داخلی وادارات کل  استان‌های مرتبط

4

روزنامه‌های منطقه‌ای

ندارد

دارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

در 60%گستره مصوب

ادارات کل ارشاد استان‌های مرتبط

5

روزنامه‌های استانی

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

در 60% دکه های مطبوعاتی

ادارات کل ارشاد استان‌ مربوط

6

روزنامه محلی با گستره توزیع در یک شهرستان

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

شهرستان مربوط

اداره ارشاد شهرستان محل توزیع و دفتر مرکزی

 

ماده 9- ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مکلف هستند توزیع آگهی دولتی را با اولویت بندی زیر تخصیص دهند:

 

- اولویت اول: نشریات محلی و استان

- اولویت دوم: نشریات منطقه ای که دفتر مرکزی آنها درحوزه آن اداره کل است.

- اولویت سوم: نشریات منطقه ای که دفتر مرکزی آنها در استان دیگری است و توسط دفتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، توزیع می شوند.

- اولویت چهارم: نشریات سراسری که دفتر مرکزی آنها در تهران یا استان دیگری است و توسط دفاتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، توزیع می‌شوند.

ماده 10- ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها موظف هستند حداقل 70% از حجم آگهی های دولتی را به اولویت های اول تا سوم و 30% باقیمانده را به اولویت چهارم اختصاص دهند. در صورتی که حجم 70%، در سه اولویت اول، به هر دلیل، از جمله تاکید و اصرار آگهی‌دهنده، تکمیل نشود به حجم آگهی نشریات سراسری اضافه خواهد شد.

ماده 11- درج آگهی دولتی در ویژه نامه های استانی یا شهرستانی همه نشریات، اعم از سراسری یا غیر سراسری ممنوع است.

ماده 12- دستگاه ها می‌توانند آگهی خود را از طریق اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، به خبرگزاری ها یا پایگاه های خبری دارای مجوز سفارش دهند. در این صورت، براساس جدول زیر و نرخنامه، مبلغ آنرا محاسبه و پرداخت می کنند.

 

جدول محاسبه رتبه آگهی های دولتی برای خبرگزاری ها و پایگاه های خبری

امتیاز کیفی

رتبه آگهی دولتی

از 80 به بالا

1

از 65 تا 9/79

2

از 50 تا 9/64

3

از 35 تا 9/49

4

کمتر از 35

5

 

 

فصل سوم: نحوه سفارش آگهی

ماده 13- برای سفارش انتشار آگهی دولتی در نشریات، مطابق با «شیوه نامه تنظیم و ارسال آگهی توسط دستگاه های اجرایی»، (پیوست یک) به ترتیب زیر عمل شود:

1. درخواست چاپ آگهی در سربرگ اداری آگهی دهنده، مطابق با «کاربرگ مکاتبات دستگاه های اجرایی»، (پیوست دو) تنظیم گردد.

2. برای درخواست هر آگهی، نامه جداگانه تهیه شود.

3. سفارش آگهی، باید حداقل 3 روز کاری قبل از تاریخ درخواست چاپ، در مراکز استان ها به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تهران به اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتی اداره کل مطبوعات داخلی و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط، تحویل داده شود.

4. مسئولیت رعایت مقررات و ضوابط مربوط به هر آگهی، به عهده آگهی دهنده است. در صورت مشاهده مغایرت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند برای رفع آن، اقدام کند.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است حسب مورد، نسبت به تغییر موارد پیش بینی نشده در آگهی، تصمیم گیری نماید.

ماده 14-گواهی ارزش آگهی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از انتشار، صادر می شود و هزینه مربوط، توسط دستگاه آگهی دهنده در وجه شماره حساب اعلام شده در گواهی (که به نام نشریه یا صاحب امتیاز یا نماینده قانونی وی است) پرداخت می شود.

ماده 15-دستگاه های آگهی دهنده لازم است هزینه آگهی های خود را، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور گواهی، پرداخت و از ارجاع نماینده نشریات به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا برندگان معاملات خودداری کنند. چنانچه ضرب الاجل یک ماهه رعایت نشود، آگهی های جدید آن دستگاه به صورت اعتباری (پرداخت پس از درج)، پذیرفته نمی شود.

 

فصل چهارم: نحوه انتشار آگهی

ماده 16- ارسال آگهی از طریق سامانه مربوط، به منزله تحویل آن به نشریه است.

ماده 17- نشریات موظف هستند آگهی های دریافتی را در صفحات اصلی و مطابق شمارگان منتشره، چاپ و در گستره مصوب، توزیع نمایند. درج تاریخ و شماره صفحه متوالی در کلیه صفحات ضروری است و در نشریات با قطع روزنامه ای، شماره آخرین صفحه، باید در لت صفحه اول قرار گرفته باشد.

ماده 18- چنانچه آگهی های ارسالی به صورت گزینشی پذیرش و چاپ شوند و یا در تمام نسخه‌های توزیع شده، چاپ نشده باشند، نشریه متخلف به مدت شش ماه از فهرست واجدان شرایط دریافت آگهی دولتی، حذف خواهد شد.

ماده 19- هر فقره آگهی دولتی باید به تعداد نوبت درخواستی، در تاریخ، صفحه و اندازه مقرر، با درج شناسه و یا «م الف» چاپ شود و حداکثر ظرف مدت سه روز کاری توسط نماینده نشریه، حسب مورد به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی یا ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ارسال و پس از سه روز کاری، از آن اداره کل دریافت و بلافاصله به دستگاه آگهی دهنده ارائه شود.

ماده 20- چنانچه چاپ آگهی در تاریخ درخواستی مقدور نباشد، نشریه موظف است هماهنگی های لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه آگهی دهنده برای تغییر تاریخ چاپ انجام دهد.

ماده 21-نشریات موظف هستند بایگانی کامل آگهی های دولتی چاپ شده خود را به مدت دو سال در دفتر مرکزی نگهداری نمایند.

ماده 22- درصورتی که نشریه ای پس از یک بار دریافت تذکر شفاهی از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در خصوص تخلف از قانون مطبوعات و ابلاغیه های قانونی، نسبت به تداوم تخلف اصرار ورزد، پس از ارسال تذکر کتبی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از دریافت آگهی های دولتی به مدت 15 روز محروم می شود. همچنین نشریاتی که با اصرار به تداوم تخلف از قانون مطبوعات و ابلاغیه های قانونی، نسبت به تذکر شفاهی هیأت نظارت بر مطبوعات، بی توجهی کنند، پس از ارسال تذکر کتبی هیأت نظارت بر مطبوعات، به مدت یک ماه از دریافت آگهی های دولتی محروم می شوند.

ماده 23- هرگونه مغایرت آگهی چاپ شده با سفارش دستگاه آگهی دهنده، منجر به تقلیل هزینه آن، طبق جدول زیر خواهد شد. مرجع تشخیص مغایرت و میزان تقلیل هزینه آگهی، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها هستند.

 

 

ردیف

شرح مغایرت

درصد تغییر قیمت

1

عدم درج یا اشتباه چاپی کلمه، عبارت یا جمله غیرمؤثر

10%-

2

عدم درج یا اشتباه چاپی در کلمات مؤثر یا ارقام

20%-

3

عدم درج یک جمله مؤثر

30%-

4

عدم درج یک پاراگراف کم اثر

30%-

5

سایه دار شدن جمله یا پاراگرافی از متن آگهی که خواندن آن را با مشکل مواجه سازد.

20%-

6

در صورتی که نشانگان (آرم) کمی سایه دار و یا دفرمه باشد.

5%-

7

درج یا عدم درج نشانگان(آرم) مغایر با درخواست آگهی دهنده 

20%-

8

درج اشتباه یا عدم درج شناسه آگهی یا م الف

10%-

9

اشتباه در ذکر نوبت چاپ یا عدم درج آن

10%-

10

عدم رعایت تاریخ چاپ، در صورت الزام آگهی دهنده

20%-

11

تغییر مؤثر تاریخ چاپ بدون هماهنگی با سازمان آگهی دهنده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

100%-

12

چاپ اصلاحیه آگهی در همان صفحه، در صورتی که ناشی از خطای نشریه باشد.

100%-

13

عدم درج صحیح تاریخ و شماره صفحات (موضوع ماده 17)

10%-

14

تأخیر بیش از سه روز تا یک ماه در تحویل صورتحساب به ارشاد

10%-

15

تأخیر بیش از یک ماه در تحویل صورتحساب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

30%-

16

تخفیف مبلغ به درخواست نشریه

متغیر

17

هزینه تهیه عکس

حداکثر10%+

18

هزینه ترجمه

حداکثر20%+

19

هزینه طراحی

حداکثر20%+

20

سایر هزینه های جانبی

متغیر

 

 

فصل پنجم: نحوه محاسبه هزینه آگهی

ماده 24- کلیه آگهی های دستگاه های اجرایی، بر اساس نرخنامه آگهی های دولتی (پیوست سه)، و رتبه بندی نشریات، محاسبه می شوند.

ماده 25- چنانچه بنا به محدودیت های فنی، آگهی درج شده، نسبت به سفارش اولیه، دارای تغییراتی مانند چاپ در اندازه کوچکتر، تعداد دفعات کمتر، در صفحه ارزانتر و یا فاقد تیتر مربوط به صفحه اول باشد؛ محاسبات بر اساس این تغییرات انجام خواهد شد.

ماده 26- چنانچه سفارش دهنده برای درج تیتر در صفحه اول، درخواست نماید ولی تعداد کادر را مشخص نکند؛ به اندازه یک کادر صفحه اول برای آن آگهی در نظر گرفته می شود.

ماده 27- اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مجاز نیستند آگهی هایی را تأیید کنند که بدون شناسه آگهی و مستقیماً توسط دستگاه ها در نشریات درج شده است.

ماده 28- ادارات کل استان ها موظف هستند انتشار مستقیم هرگونه آگهی دولتی در رسانه ها را که خارج از گردش کار یاد شده صورت گرفته است؛ فهرست کرده و هر سه ماه یک بار به منظور اتخاذ تدابیر لازم، به استانداری، مراجع ذیربط و اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال نمایند.

ماده 29- نشریاتی که آگهی های دولتی رابه صورت مستقیم و بدون تخصیص شناسه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از دستگاه ها، پذیرش و درج کنند؛ تا 3 ماه از فهرست دریافت کنندگان آگهی های دولتی حذف و از سایر حمایت های اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی نیز محروم می شوند.

ماده 30- به منظور شفافیت، هر ماهه گزارش نحوه توزیع آگهی ها به تفکیک هر استان در وبگاه معاونت امور مطبوعاتی، اطلاع رسانی می شود.

 

فصل ششم: آگهی های ثبتی و دادگستری

ماده 31- آگهی های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداراه ثبت شرکت‌ها، ادارات اجرا، ثبت مناطق و استان ها) که در آن اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی، ملزم به پرداخت وجه هستند؛  مطابق با ماده 3 نرخنامه، تعیین کادر شده و مبلغ آنها هنگام ثبت درخواست، از ایشان دریافت می گردد.

ماده 32- آگهی های ثبت شرکت، دو گروه می باشند:

الف- شرکت هایی که بر اساس قانون تجارت، ملزم به انتخاب نشریه خاصی در اساسنامه هستند؛ مانند شرکت های سهامی، آگهی به همان نشریه ارسال می شود که در این صورت، انتشار آگهی های الزامی موضوع قانون تجارت در آن نشریه خواهد بود و انتشار سایر آگهی های آنها مطابق با ضوابط عمومی در این دستورالعمل صورت می گیرد.

ب- شرکت ها یا مؤسساتی که ملزم به انتخاب نشریه خاصی در اساسنامه نیستند؛ آگهی آنها بر مبنای فهرست مورد تایید اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و به میزان یکسان برای نشریات واجد شرایط ارسال می‌شود. در صورت ضرورت، اختلاف در میزان توزیع آگهی ها بین نشریات، نباید بیش از 30% باشد.

ماده 33-آگهی ادارات اجرا و ثبت مناطق و استان ها شامل مزایده‌، افراز، ابلاغ‌، تحدید حدود، نوبتی سه ماهه، فقدان سند و تعیین تکلیف اراضی و مانند آن می‌باشد؛ در تهران و کلیه استان ها، بر مبنای فهرست مورد تأیید اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به میزان یکسان، تخصیص می یابد. در صورت ضرورت، اختلاف در میزان توزیع آگهی ها بین نشریات، نباید بیش از 30% باشد.

تبصره: هزینه آگهی های نوبتی سه ماهه و تحدید حدود عمومی، مطابق با ماده 1 نرخنامه، بر مبنای صفحات داخلی محاسبه و با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط امور مالی ادارات متقاضی پرداخت می شود.

ماده 34- آگهی های دادگستری که به صورت یکسان بین نشریات توزیع می شوند؛ بر دو نوع است:

الف- آگهی های حقوقی که مطابق با ماده 3 نرخنامه محاسبه شده و مبلغ آنها هنگام ثبت درخواست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، واریز می شود.

ب - آگهی های کیفری که از طریق دادگاه های جزایی، انقلاب و دادسراها سفارش داده می شود؛ هزینه آنها پس از درج، مطابق ماده 4 نرخنامه توسط امورمالی دستگاه متقاضی پرداخت می شود.

تبصره: در آن گروه از آگهی های ثبتی و یا دادگستری که هزینه آن هنگام ثبت درخواست پرداخت می شود و دارای نقشه، نشانه (آرم) و یا هرگونه طرح گرافیکی می باشند؛ پس از معادل سازی آنها به صورت کادر، مبلغ آگهی به ازای مجموع کادرهای متنی و گرافیکی، مطابق با نرخنامه محاسبه می گردد.

ماده 35- چنانچه ضوابط مذکور در این دستورالعمل با قوانینی که احکام صریحی را در خصوص نحوه انتشار آگهی های ثبتی یا دادگستری مقرر کرده اند؛ مغایرت داشته باشد، آن قوانین، در حد مغایرت، لازم الاجرا خواهند بود.

ماده 36- رعایت مفاد این دستورالعمل به عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد استان ها و نظارت بر حسن اجرا و تفسیر آن به عهده اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی است.

 

پیوست یک:

شیوه  نامه تنظیم  و ارسال آگهی توسط دستگاه‌های  اجرایی

برای سفارش درج آگهی دولتی، رعایت موارد زیر ضروری است:

  1. درخواست چاپ آگهی طبق کاربرگ مکاتبات دستگاه‌های اجرایی (پیوست دو) و در سربرگ اداری آگهی دهنده تنظیم گردد.
  2. متن آگهی در قالب فایل Word باشد و چنانچه آگهی، طرح گرافیکی دارد؛ الزاماً در قالب فایل JPG و Word ارسال شود.
  3. علاوه بر ارائه CD مربوط، پرینت متن آگهی نیز ضمیمه باشد.
  4. برای هر فقره آگهی، درخواست جداگانه ای ارسال شود.
  5. تعداد نشریات درخواستی بدون ذکر نام باشد.
  6. متن آگهی، حداقل 3 روز کاری قبل از تاریخ چاپ مورد درخواست، تحویل شود.
  7. در صورتی که آگهی، «تیتر صفحه اول» دارد؛ در نامه درخواستی ذکر شود و متن تیتر مورد نظر، جداگانه، در بالای متن آگهی تایپ شود.
  8. درخواست آگهی برای یکی از چهار گروه زیر تعیین شده باشد:

الف- صفحه اول

ب- صفحه آخر

ج- صفحه دوم یا سوم

د- سایر صفحات داخلی

  1. نشانه (آرم) و ملحقات آن به صورت رنگی در متن آگهی درج و در کاربرگ مربوط (پیوست دو)، ذکر شود.
  2. اندازه آگهی مضربی از واحد کادر (5/3×8 سانتیمتر) درخواست شود. به عنوان مثال، آگهی یک چهارم صفحه، در قطع روزنامه های کیهان یا اطلاعات معادل 20 کادر و در قطع روزنامه های ایران، جام جم یا همشهری معادل 12 کادر است.

 

پیوست دو:

کاربرگ مکاتبات دستگاه‌های اجرایی

متن زیر در سربرگ سازمان آگهی دهنده تنظیم و برای اداره مربوط، ارسال شود.

*******

به: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان / اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی/ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

باسلام

    احتراماً یک فقره متن آگهی به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است نسبت به چاپ آن در نشریات اقدام لازم معمول فرمایید.   

1-  موضوع آگهی:

2-  تعداد رسانه مورد نظر:

3- تعداد نوبت چاپ در هر رسانه:

4- تاریخ های چاپ:

5- تیتر در صفحه اول:                                (دارد / ندارد)

6- درج آگهی در صفحه:                             (اول/ آخر/ صفحات دوم یا سوم/ سایر صفحات داخلی)

7- نشانه (آرم):                                        (دارد / ندارد)

8- اندازه چاپ آگهی: ........ کادر

9- نام و نام خانوادگی هماهنگ کننده:

10- شماره تماس هماهنگ کننده: (تلفن همراه:                                  ) –  (تلفن محل کار:                               )

11- نشانی محل تحویل آگهی چاپ شده:

 

هزینه آگهی حداکثر یک ماه پس از ارسال گواهی پرداخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط این دستگاه پرداخت خواهد شد.

 

مهر و امضاء

مدیر دستگاه / مدیر روابط عمومی

آئین‌ نامه تعرفه نرخ آگهی ‏های دولتی برای سال 1400

در اجرای بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نرخ‌ نامه آگهی‌ های دولتی جهت اجرا ابلاغ می‌ گردد.

ماده 1 نرخ چاپ آگهی‌ های دولتی در مطبوعات به شرح زیر است:

الف- قیمت چاپ آگهی در روزنامه‌ ها برای هر کادر رنگی، به هزار ریال، در پنج گروه بر مبنای جدول زیر می‌ باشد:

 

رتبه    

صفحه اول

صفحه آخر

صفحه 2 یا 3

سایر صفحات اصلی

1

500,48

100,29

400,19

700,9

2

500,33

100,20

400,13

700,6

3

000,26

600,15

400,10

200,5

4

000,20

000,12

000,8

000,4

5

000,15

000,9

000,6

000,3

 

 

تبصره 1-  قیمت‏ های یاد شده بر مبنای کادر واحد مطبوعات به اندازه تقریبی (cm 5/3×8) می‌ باشد. کادرهایی که با اختلاف 10% + نسبت به اندازه فوق به چاپ می‏ رسند، با همین جدول محاسبه می شوند.

تبصره 2- قیمت چاپ آگهی در هفته‌ نامه‌ ها و سایر نشریات غیر روزانه، برای رتبه‌ های 1 و 2 معادل 40% جدول فوق و برای رتبه‌ های 3 و 4 و 5 معادل 50% جدول فوق می‌ باشد.

 

ب- نرخ درج آگهی در خبرگزاری‌ ها و پایگاه‌ های خبری بر مبنای واحد پیکسل – روز و بر حسب ریال به شرح زیر محاسبه می‌ شود:

 

رتبه    

صفحه اول

صفحه اول (با پیمایش)

سایر صفحات

سایر صفحات (با پیمایش)

1

180

144

126

108

2

130

104

91

78

3

100

80

70

60

4

80

64

56

48

5

70

56

49

42

 

 

ماده 2- نشریات مجلد، مطابق با تبصره 2 دریکی از رتبه‌های بند الف ماده 1 محاسبه و قیمت جداول آن، برای هر 28 سانتیمتر مربع در نظر گرفته می‌ شود. ردیف مربوط به صفحه آخر، برای پشت جلد نشریه و صفحه 2 یا 3 برای داخل‌ جلد محاسبه می‌ گردد.

تبصره 3 - نرخ چاپ آگهی‏هایی که به صورت تک رنگ منتشر می‏شوند؛ در مواد (1) و (2)  بیست درصد (20%)  کمتر محاسبه می شود.

ماده 3 قیمت انواع آگهی‏هایی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی، ملزم به پرداخت وجه آن هستند، به شرح زیر محاسبه و قبل از چاپ دریافت می‏ شود:

الف نرخ چاپ این آگهی ها برای نشریاتی که مطابق ماده یک، در رتبه های 1 و 2 قرار دارند و به تأکید صاحبان آگهی انتخاب می شوند؛ بر مبنای هر کادر، 000,700,2 ریال خواهد بود.

ب نشریاتی که مطابق ماده 1 در رتبه‌های 3 و 4 و 5 قرار دارند؛ نرخ چاپ آگهی‏های حقوقی شامل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‏های صنعتی بر مبنای هر کادر 000,900 ریال و سایر آگهی‏های حقوقی، شامل تحدیدحدود، تعیین تکلیف اراضی، فقدان سند، ابلاغ، اخطار، مزایده، دادرسی مدنی، حصروراثت و غیره بر مبنای هرکادر 000,450  ریال محاسبه می‏گردد. اعمال این قیمت‌ها مشروط به این است که عملیات آگهی و سهمیه بندی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده باشد. در غیر این صورت حسب مورد، مطابق با سایر مفاد این نرخ‌نامه محاسبه می‌گردد.

 

 تبصره 4 سفارش چاپ نشانه (آرم) توسط دستگاه آگهی دهنده، به میزان یک کادر مطابق با این ماده محاسبه خواهد شد.

 تبصره 5 آگهی‌های ثبت علائم تجاری و مانند آن که ضرورت دارد به صورت رنگی چاپ شوند؛ با صددرصد (100%) افزایش نسبت به قیمت‌های ردیف (الف) و (ب) این ماده و هر علامت به اندازه یک کادر محاسبه می‌شود.

ماده 4-  نرخ چاپ آگهی‏های کیفری دادگستری، در کلیه نشریات متقاضی سهمیه، برای هر کادر رنگی یا تک رنگ 000,900  ریال و برای نشریات غیر متقاضی، مطابق با ماده (1) خواهد بود.

تبصره 6 در مواد 3 و 4 هر کادر (cm 5/3×8) شامل یکصد کلمه است و برای محاسبه بصورت الکترونیکی، شامل ششصد کاراکتر می‌باشد.

ماده 5- هزینه‏ های مربوط به تهیه عکس، ترجمه، طراحی آگهی و سایر هزینه‏ های جانبی، که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود، به عهده سازمان آگهی‌ دهنده است.

ماده 6- مرجع کارشناسی و تایید وجوه پرداختی و رعایت کلیه مواد این نرخ‌نامه در تهران، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و در سایر استان‌ها ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌استان‌ ها هستند که با هماهنگی مرکز بصورت مستقل اقدام خواهند کرد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و تفسیر آن به عهده اداره‌ کل مطبوعات و خبرگزاری‌ های داخلی است.

ماده 7- مفاد این نرخ‏نامه از تاریخ ابلاغ در سال 1400 تا زمان ابلاغ نرخ‌نامه بعدی اعتبار داشته و لازم‌الاجرا است.

 

 

سید عباس صالحی

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

رونوشت:

- به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy