دستورالعمل اجرایی و نرخ‌نامه آگهی های دولتی

 

به استناد قانون نشر آگهی‌های دولتی مصوب 1336/4/13 و بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین ضوابط توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی در داخل و خارج‌کشور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تمرکز این امور در این وزارت‌خانه تصریح شده است. بر این اساس دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی، به شرح زیر ابلاغ می‌شود و کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین رسانه‌های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مکلف به اجرای این ضوابط هستند.

 

فصل اول: کلیات

ماده 1- تعاریف: عبارت‌ها یا واژه‌های به کار رفته با توجه به مفهومی که در این دستورالعمل دارند؛ به شرح زیر تعریف می‌شوند:

1-1- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه

2-1- رسانه: شامل روزنامه‌ها، نشریات چاپی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مطابق با ماده یک قانون مطبوعات می‌باشد.

3-1- آگهی دولتی: به آگهی گفته می‌شود که طبق مقررات، توسط دستگاه‌های اجرایی برای درج در رسانه‌ها اقدام می‌شود و دارای سه نوع کلی است:

1-3-1- آگهی دادگستری: آگهی‌های مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی

2-3-1- آگهی ثبتی: آگهی‌های مرتبط با قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  3ـ3ـ1ـ آگهی دولتی: آگهی‌هایی که مستقیماً مرتبط با وظایف دستگاه‌های اجرایی است

 موضوعات آگهی‌های فوق‌الاشاره، از قبیل:

ابلاغ، ابلاغ اجرائیه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ارزیابی کیفی، استخدام، اصلاحیه، اطلاعیه، افراز یا عدم افراز، انفصال، بازخرید، تأسیس، تغییرات، تصفیه و ورشکستگی شرکت، تحدید حدود اختصاصی، تحدید حدود عمومی، تحریر ترکه، تسلیم سند، تعیین تکلیف اراضی، تملک، تمدید، حراج، حصروراثت، خرید، دادنامه، دعوت، شناسایی، عدم تسلیم سند مالکیت، فراخوان، فقدان، فقدان سند، مزایده، مفقودی، مناقصه، نقل و انتقال، نوبتی

وزارت: به اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در تهران و ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها اطلاق می‌شود.

معاونت: به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاق می‌شود.

اداره‌کل: به اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاق می‌شود.

ادارات‌کل استان‌ها: به ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها اطلاق می‌شود.

4-1- ضریب کیفی: عددی است که بر اساس ارزیابی و رتبه بندی روزنامه‌ها تعیین می‌شود. در ارزیابی روزنامه‌ها شاخص‌های محتوایی نظیر: «میزان پایبندی و انجام رسالت مطبوعات و اصول سیاست‌های فرهنگی کشور از جمله روشن ساختن افکار عمومی، پیگیری تحقق شعار سال، نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز، تقویت همبستگی ملی، همگرایی منطقه‌ای و قومیتی، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری مانند اسراف و تجمل‌گرایی، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی، صحت و بروز بودن اخبار و مقابله با اخبار جعلی، امیدآفرینی، جریان سازی نتیجه‌بخش و نقد کارشناسی» محاسبه می‌شود.

 

ماده 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت سفارش دهند. وزارت نیز با در نظر گرفتن اهداف و موضوع فعالیت دستگاه‌ها برای انتشار آگهی، نوع مخاطبان، میزان فراگیری انتشار، عدالت و عدم تبعیض ناروا، در حمایت از رسانه‌ها و رتبه نشریات، آگهی‌های مذکور را توزیع می‌کند.

تبصره به استناد بخشنامه شماره 154082 مورخ 1/12/1400 معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت مجاز است عنوان کلیه آگهی‌ها را به اندازه کوچکترین کادر واحد، در ارزانترین صفحه، برای درج در یک رسانه (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) علاوه بر تعداد رسانه درخواستی، ارسال نماید و هزینه آن بر عهده دستگاه آگهی دهنده خواهد بود.

ماده 3- رسانه‌هایی به تشخیص معاونت می‌توانند مشمول دریافت سهمیه آگهی‌های دولتی شوند که واجد شرایط زیر باشند:

1-3- رسانه‌هایی که دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات باشند و درخواست خود را از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور ارائه داده باشند.

2-3- دارای لیست بیمه باشند و کد کارگاهی خود را در سامانه جامع رسانه‌های کشور درج نمایند. چنانچه چند رسانه دارای صاحب امتیاز واحد باشند؛ ارائه یک فهرست بیمه برای آنها کفایت می‌کند.

3-3- با توجه به موارد زیر کثیرالانتشار باشند:

الف) رسانه‌های چاپی

روزنامه‌ها و نشریات سراسری، علاوه بر استان تهران، حداقل در 17 استان دیگر توزیع شوند. روزنامه‌ها و نشریات محلی، استانی و منطقه‌ای در صورت توزیع در بیش از 60 درصد دکه‌های مطبوعاتیِ گستره مصوب، نشریه «کثیرالانتشار» محسوب می‌شوند. میزان توزیع نشریات به صورت ادواری توسط اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها بررسی و به روز‌رسانی می‌شود.

 

تبصره 1- تعداد نسخ توزیع شده‌ی قابل قبول برای رسانه‌های چاپی در هر دوره، توسط معاونت تعیین می‌شود.

4-3- حداقل حدنصاب‌های لازم برای قرار گرفتن در فهرست رسانه‌های چاپی واجد شرایط آگهی‌های‌دولتی:

 

موضوع حدنصاب

سراسری

منطقهای، استانی و محلی (غیر تهران)

منطقه‌ای، استانی و محلی در استانهای کم برخوردار

 

روزنامهها

نشریات

 

روزنامه‌ها

نشریات

روزنامه‌ها

نشریات

 

ضریب کیفی

50

70

40

50

30

40

 

نظم در انتشار

80%

80%

80%

80%

50%

50%

 

تعداد صفحات

8

8

8

8

4

4

 

ابعاد هر صفحه

35×25

35×25

35×25

35×25

35×25

35×25

 

دارا بودن سایت

الزامی

-

الزامی

-

الزامی

-

 
 

 

تبصره 2- حداقل «ضریب کیفی»، «نظم در انتشار»، «ابعاد» و «تعداد صفحات»، حسب مورد برای رسانه‌های چاپی محلی، استانی و منطقه‌ای» و حداقل «ضریب کیفی» برای روزنامه‌های سراسری، با تعیین ضرب‌الاجل برای رسیدن به حدنصاب لازم، به پیشنهاد معاونت و پس از تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل تغییر است.

ب) رسانه‌های برخط

5-3- دارا بودن حداقل ضریب کیفی 50 برای رسانه‌های برخط که دفتر مرکزی آن­ها در تهران قرار دارد.

6-3- در هر یک از استان‌های غیر تهران، حداکثر 5 رسانه برخط مشمول دریافت آگهی دولتی قرار می‌گیرند که دارای بالاترین امتیاز ضریب کیفی باشند.

تبصره 3- تخصیص آگهی به هر رسانه منوط به عدم مغایرت با قوانین و ضوابط مربوط به هر نوع آگهی است. بدین مفهوم که چنانچه در هر یک از قوانین و یا مصوبات، درج آگهی در نوع رسانه‌ای خاص تصریح شده باشد؛ آگهی به همان نوع رسانه تخصیص می‌یابد.

7-3- به رسانه‌های غیر روزنامه و کلیه رسانه‌های تخصصی و اختصاصی در‌صورت درخواست دستگاه سفارش‌دهنده، با ذکر نام رسانه یا به‌صورت گروهی و یا با تشخیص معاونت آگهی تعلق می‌گیرد.

8-3- در طول یک سال منتهی به سفارش آگهی، بیش از دو بار مغایرت منجر به کاهش مبلغ، طبق جدول ماده 24 این دستورالعمل نداشته باشند. در غیر این صورت به مدت دو ماه از دریافت سهمیه آگهی دولتی محروم خواهند شد.

9-3- رسانه‌هایی که مجوز جدید دریافت می‌کنند و نیز رسانه‌های چاپی که تغییر وضعیت داده و به روزنامه و یا گستره سراسری تبدیل شده‌اند؛ رسانه‌های برخطی که به چاپی تغییر وضعیت داده‌اند و هم‌چنین رسانه هایی که تغییر صاحب امتیاز می‌دهند؛ پس از گذشت سه سال می‌توانند درخواست خود برای انتشار آگهی‌های دولتی را از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور ارائه دهند مشروط بر اینکه در دو سال منتهی به درخواست، نظم در انتشار مندرج در این دستورالعمل را رعایت کرده باشند.

تبصره 4: رسانه‌های دارای حدنصاب‌های لازم مندرج در بند 4 از ماده 3 دستورالعمل که سه سال خود را طی نکرده‌اند؛ با تشخیص معاونت و کسب ضریب کیفی بالای 70 می‌توانند مشمول دریافت آگهی شوند.

10-3- رسانه‌های فاقد امتیاز ثبت شده در سامانه، در صورت درخواست سهمیه آگهی دولتی، باید جهت تعیین امتیاز اقدام نمایند.

ماده 4- صاحبان امتیاز دارای رسانه‌های متعدد، حداکثر برای دو رسانه خود، با زمینه‌های متفاوت، می‌توانند سهمیه آگهی دولتی درخواست نمایند.

تبصره: صاحبان‌امتیاز در هریک از استان‌ها، صرفاً برای یک روزنامه استانی با تحریریه مجزا و مستقر در همان استان‌ها، شامل این محدودیت نیستند.

ماده 5- نرخ‌نامه آگهی‌های دولتی هر سال توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین، اطلاع‌رسانی و ابلاغ می‌شود و تا ابلاغ نرخ‌نامه بعدی به قوت خود باقی است.

ماده 6- رتبه آگهی حسب آخرین امتیازی که در «سامانه جامع رسانه‌های کشور» ثبت شده، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) رسانه‌های چاپی: (طبق جدول ردیف 4 از ماده 3)

جدول  محاسبه رتبه آگهی­ های دولتی برای رسانههای چاپی

ضریب کیفی

رتبه آگهی دولتی

از80 به بالا

1

از 60 تا 99/79

2

از 50 تا 99/59

3

از40 تا 99/49

4

کمتر از 40

5

 

 

ب) رسانه‌های برخط:

جدول محاسبه رتبه آگهی‌های دولتی برای خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری

ضریب کیفی

رتبه آگهی دولتی

از 80 به بالا

1

از 65 تا 99/79

2

از 50 تا 99/64

3

 

تبصره: چنانچه دفتر مرکزی رسانه برخطی در استانی غیر از تهران باشد که دارای امتیاز کیفی کمتر از 50 است ولی در زمره  5 رسانه‌ی برتر استان قرار گرفته، در رتبه 3 محاسبه می‌شود.

فصل دوم: ضوابط توزیع آگهی‌های دولتی

ماده 7- آگهی‌های دولتی بر اساس ضوابط زیر توزیع می‌شوند:

1-7- حجم آگهی‌های تخصیص یافته به رسانه‌های چاپی (غیر از رتبه یک)، که دارای گستره توزیع و دوره انتشار یکسان هستند؛ نباید بیشتر از 100% با یکدیگر اختلاف داشته باشد.

2-7- حجم آگهی‌های تخصیص یافته به رسانه‌های برخط، که دارای شرایط یکسان هستند؛ نباید بیشتر از 100% با یکدیگر اختلاف داشته باشد.

3-7- سهمیه رسانه‌هایی که در طول سال به فهرست اضافه می‌شوند بر اساس تعداد ماه‌هایی محاسبه می‌شود که واجد شرایط بوده‌اند.

4-7- رسانه‌هایی که به هر دلیل از فهرست دریافت کنندگان آگهی خارج و پس از مدتی، مجدداً وارد فهرست می‌شوند؛ در آن مدت، سهمیه آگهی برای آنها منظور نخواهد شد.

5-7- سفارش درج آگهی دستگاه‌های اجرایی، به تشخیص اداره‌کل و بر اساس ضوابط این دستورالعمل، به رسانه‌های واجد شرایط، ارسال می‌شود.

6-7- در صورتی که دستگاه آگهی دهنده، اصرار به انتشار آگهی در رسانه‌ای خاص را داشته باشد که به استناد بندهای 1 و 2 این ماده موقتاً از فهرست دریافت کنندگان آگهی خارج شده باشد، سفارش او مشروط به درخواست انتشار آگهی برای دو رسانه دیگر پذیرفته خواهد شد.

7-7- چنانچه رسانه‌ پیشنهادی دستگاه آگهی دهنده، شرایط دریافت آگهی دولتی را داشته باشد؛ طبق نظر آگهی دهنده اقدام خواهد شد.

8-7- درج عنوان آگهی دولتی در رسانهها و ارجاع مخاطبان برای مشاهده متن کامل آن در وبگاه سازمان یا مانند آن، صرفاً پس از درج کامل یک نوبت آگهی در رسانه‌های واجد شرایط، پذیرفته خواهد شد.

9-7- اسامی رسانه‌های واجد شرایط، بر مبنای ماده 3 این دستورالعمل، پس از فراهم شدن بستر لازم، به صورت برخط در سامانه جامع رسانه‌های کشور، قرار خواهد گرفت.

10-7- ادارات‌کل استان‌ها موظف هستند کلیه آگهی‌های دولتی را صرفاً از طریق «سامانه جامع رسانه‌های کشور» توزیع نمایند و ارسال هر یک از انواع آگهیهای دولتی خارج از سامانه، تخلف محسوب می‌شود.

ماده 8- آگهی‌ های دولتی توسط ادارات زیر توزیع می‌شوند:

الف) رسانه‌های چاپی

1-8- رسانههای چاپی محلی: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط، با نظارت اداره کل استان.

2-8- رسانههای چاپی استانی: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

3-8- رسانههای چاپی منطقهای: اداره‌کل استانی که دفتر مرکزی نشریه در آن واقع است و ادارات‌کل استان‌هایی که نشریه در آن استان‌ها، توسط دفتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، توزیع می‌شود.

4-8- رسانههای چاپی سراسری که دفتر مرکزی یا سرپرستی آن‌ها در تهران واقع است و حداقل در 17 استان دیگر توزیع می‌شوند: اداره‌کل و ادارات‌‌کل استان‌هایی که نشریه در آن استان‌ها، توسط دفتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، توزیع می‌شود.

5-8- رسانههای چاپی شهرستان‌های استان تهران و رسانههای چاپی استانیِ تهران و رسانههای چاپی منطقه‌‌ای که دفتر مرکزی آن‌ها در تهران واقع است یا توسط دفتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، در تهران توزیع می‌شوند: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران.

تبصره 1- رسانههای چاپی که طبق ماده 3 این دستورالعمل، متناسب با گستره مصوب توزیع نمی‌شوند؛ از فهرست دریافت‌کنندگان آگهی، خارج و در صورت رفع اشکال یا ثبت درخواست جهت کاهش گستره و تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات، می‌توانند از استان مربوط، سهمیه آگهی دریافت کنند.

تبصره 2- رسانه‌های چاپی سراسری یا منطقه‌ای که علاوه بر مرکز استان در سایر شهرستان­ها نیز پروانه دفتر سرپرستی اخذ می‌نمایند؛ سهمیه آگهی آن­ها افزایش نمی‌یابد بلکه بین مرکز استان و آن شهرستان­ها تقسیم خواهد شد.

ب) رسانه‌های برخط

6-8- پایگاه‌های خبری: از استانی که دفتر مرکزی آنها در آن قرار دارد؛ سهمیه آگهی دریافت می‌نمایند.

7-8- خبرگزاری‌ها: از استانی که دفتر مرکزی یا سرپرستی دارای پروانه فعالیت آنها در آن واقع است سهمیه آگهی دریافت می‌نمایند.

 

جدول توضیحی ماده 8

ردیف

دریافت کننده آگهی

دفتر مرکزی در تهران

دفتر مرکزی در استانی غیر از تهران

دفتر سرپرستی در تهران

دفتر سرپرستی در استانی غیر از تهران

توزیع در استان‌ها

مجری توزیع آگهی

1

روزنامه‌‌های سراسری

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

حداقل در تهران و 17 استان دیگر

اداره کل مطبوعات داخلی

2

روزنامه‌‌های سراسری

دارد

ندارد

ندارد

دارد

حداقل در تهران و  17 استان دیگر

اداره کل مطبوعات داخلی و ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های مرتبط

3

روزنامه‌‌های سراسری

ندارد

دارد

دارد

دارد

حداقل در تهران و  17 استان دیگر

اداره کل مطبوعات داخلی و ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های مرتبط

4

روزنامه‌های منطقه‌ای

ندارد

دارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

در 60%گستره مصوب

ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های مرتبط

5

روزنامه‌های استانی

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

در 60% دکه های مطبوعاتی

ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های مربوط

6

روزنامه محلی با گستره توزیع در یک شهرستان

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

شهرستان مربوط

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل توزیع و دفتر مرکزی

7

پایگاه‌های خبری

 

 

 

 

 

از استانی که دارای دفتر مرکزی هستند

8

خبرگزاری‌ها

 

 

 

 

 

از استانی‌هایی که دارای دفتر مرکزی یا دفتر سرپرستی هستند

 

 

ماده 9- ادارات‌کل استان‌ها مکلف هستند توزیع آگهی دولتی را با اولویت‌بندی زیر تخصیص دهند:

- اولویت اول:

رسانههای چاپی محلی و استانی و منطقه‌ای و پایگاه خبری که دفتر مرکزی  آنها در آن استان قرار دارد.

- اولویت دوم:

الف) رسانههای سراسری یا منطقه‌ای چاپی که توسط دفتر مرکزی یا دفاتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، توزیع می‌شوند.

ب) خبرگزاری‌هایی که دارای پروانه فعالیت دفتر مرکزی یا دفتر سرپرستی می‌باشند.

تبصره 1- اعمال 50% سهمیه بیشتر، مندرج در بند 1 از ماده 7، برای رسانههایِ چاپیِ سراسری صدق می‌کند که در این اولویت دارای دفتر مرکزی در استان مربوط، هستند.

تبصره 2-  ادارات‌کل استان‌ها موظف هستند حداقل 60% و حداکثر 70% از حجم آگهی‌های دولتی را به اولویت‌ اول و باقیمانده را به اولویت دوم  اختصاص دهند. در صورتی که بنا بر شرایط استانی انجام تغییر در درصدهای تعیین شده لازم شود؛ ادارات‌کل استان‌ها مکلفند درصد نسبتهای مورد نظر را به تأیید اداره‌کل برسانند.

 

ماده 10- درج آگهی دولتی در ویژه‌نامه‌های استانی یا شهرستانی همه رسانههای چاپی، اعم از سراسری یا غیر سراسری ممنوع است.

فصل سوم: نحوه سفارش آگهی

ماده 11- سفارش انتشار آگهی دولتی در رسانه‌ها، مطابق با «شیوه‌نامه تنظیم و ارسال آگهی توسط دستگاه‌های اجرایی»، (طبق پیوست 1 این دستورالعمل) به ترتیب زیر عمل شود:

1-11- کارشناس دستگاه مطابق با پیوست 2 معرفی می‌شود و درخواست چاپ آگهی، در سامانه جامع رسانه‌های کشور، توسط آن کارشناس ثبت و به صورت برخط ارسال می‌گردد.

2-11- برای هر فقره آگهی که دارای موضوع متفاوت از دیگری باشد؛ لازم است درخواست مستقل در سامانه ثبت شود.

3-11- برای اولین تاریخ چاپ درخواستی، لازم است سفارش آگهی، حداقل 3 روز کاری قبل از موعد مقرر در سامانه ثبت شود.

4-11- مسئولیت رعایت مقررات و ضوابط مربوط به هر آگهی، به عهده آگهی‌دهنده است. در صورت مشاهده مغایرت و عدم امکان هماهنگی، اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها می‌توانند به تشخیص خود برای رفع آن، اقدام کنند.

تبصره اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها مجاز هستند حسب مورد، نسبت به تغییر موارد پیش‌بینی نشده در آگهی، تصمیم‌گیری نمایند.

 

ماده 12- گواهی ارزش آگهی از سوی اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها پس از انتشار، صادر می‌شود و هزینه مربوط، توسط دستگاه آگهی دهنده در وجه شماره حساب اعلام شده در گواهی (که به نام نشریه یا صاحب امتیاز یا نماینده قانونی وی است) پرداخت می‌شود.

 

 

ماده 13- دستگاه‌های آگهی دهنده لازم است هزینه آگهی‌های خود را، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور گواهی، پرداخت و از ارجاع نماینده رسانه به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا برندگان معاملات خودداری کنند. در صورت اعلام مکتوب رسانه مبنی بر عدم رعایت ضرب‌الاجل یک ماهه، وزارت، حسب مورد، موضوع را به دستگاه آگهی‌دهنده اعلام می‌نماید. چنانچه ظرف مهلت مقرر نتیجه‌ای حاصل نشود؛ آگهی‌های جدید آن دستگاه به صورت اعتباری (پرداخت پس از درج)، پذیرفته نمی‌شود و در صورت لزوم سایر اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

 

فصل چهارم: نحوه انتشار آگهی

ماده 14- ارسال آگهی از طریق سامانه مربوط، به منزله تحویل آن به رسانه است.

 

ماده 15- رسانه‌های چاپی موظف هستند آگهی‌های دریافتی را در صفحات اصلی و مطابق شمارگان منتشره، چاپ و در گستره مصوب، توزیع نمایند. درج تاریخ و شماره صفحه متوالی در کلیه صفحات ضروری است.

 

ماده 16- رسانه‌های برخط موظف هستند برای انتشار آگهی، نسبت به ایجاد صفحه‌ای مستقل و دائمی (به عنوان آگهی‌های دولتی) در سایت رسانه با امکان جستجو بر روی آن اقدام نمایند به گونه‌ای که همواره در دسترس کاربران و متقاضیان قرار داشته باشد.

 

ماده 17- چنانچه آگهی‌های ارسالی به‌صورت گزینشی پذیرش و چاپ شوند و یا در تمام نسخه‌های توزیع شده رسانه‌های چاپی چاپ نشده باشند یا در صفحه‌ای مستقل و دائمی در رسانه‌های برخط درج نشده باشند؛ رسانه متخلف به مدت شش ماه از فهرست واجدان شرایط دریافت آگهی دولتی، حذف خواهد شد.

 

ماده 18- رسانه‌هایی که در صورت درخواست اداره‌کل، نسبت به ارسال مستندات مالی اقدام نکنند، تا ارائه اسناد قابل قبول از فهرست واجدان شرایط دریافت آگهی دولتی، حذف خواهند شد.

 

ماده 19- کلیه رسانه‌های چاپی مکلفند دو نسخه از هر شماره را در روز چاپ، تحویل اداره‌کل و هریک از ادارات‌کل استان‌هایی نمایند که دفتر مرکزی و یا دفتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت نشریه در آن واقع است. در غصر اینصورت، مشمول محرومیت در تخصیص آگهی یا سایر محدودیت‌های قانونی خواهند بود.

 

ماده 20- هر فقره آگهی دولتی باید به تعداد نوبت درخواستی، در تاریخ، صفحه و اندازه مقرر، با درج شناسه و یا «م الف» چاپ شود و حداکثر ظرف مدت سه روز کاری توسط نماینده رسانه، حسب مورد به اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها، ارسال و پس از سه روز کاری، از آن اداره‌کل دریافت و بلافاصله به دستگاه آگهی‌دهنده ارائه شود.

 

ماده 21- چنانچه چاپ آگهی در تاریخ درخواستی مقدور نباشد، رسانه موظف است هماهنگی‌های لازم را با اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها و دستگاه آگهی‌دهنده برای تغییر تاریخ چاپ انجام دهد.

 

ماده 22- رسانه‌های چاپی موظف هستند بایگانی کامل نسخه مکتوب آگهی‌های دولتی چاپ شده خود را حداقل به مدت دو سال در دفتر مرکزی نگهداری نمایند و لازم است نسخه PDF آن، همواره در سایت نشریه قابلیت دریافت برای همگان را داشته باشد. (دریافت هزینه تک نسخه، توسط رسانه، از این بابت بلامانع است). همچنین رسانه‌های غیرچاپی موظف هستند کلیه آگهیهای دریافتی را همواره در صفحه‌ ایجاد شده طبق ماده 16 این دستورالعمل قرار داده و نگهداری نمایند و همچنین نشانی اینترنتی آن را در سامانه جامع رسانه‌های کشور درج نمایند.

 

ماده 23- درصورت تذکر کتبی هیات نظارت و یا اعلام معاونت، مبنی بر توقف سهمیه آگهی به رسانه‌ها، به ازاء هر مورد، نسبت به حذف سهمیه آگهی آن رسانه، از یک تا سه ماه اقدام خواهد شد.

 

ماده 24- هرگونه مغایرت آگهی چاپ شده با سفارش دستگاه آگهی‌دهنده، منجر به تقلیل هزینه آن، طبق جدول زیر خواهد شد. مرجع تشخیص مغایرت و میزان تقلیل هزینه آگهی، اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها هستند.

 

 

 

ردیف

شرح مغایرت

درصد تغییر قیمت

1

عدم درج یا اشتباه چاپی کلمه، عبارت یا جمله غیرمؤثر

10%-

2

عدم درج یا اشتباه چاپی در کلمات مؤثر یا ارقام

20%-

3

عدم درج یک جمله مؤثر

30%-

4

عدم درج یک پاراگراف کم اثر

30%-

5

سایه دار شدن جمله یا پاراگرافی از متن آگهی که خواندن آن را با مشکل مواجه سازد.

20%-

6

در صورتی که نشانگان (آرم) کمی سایه دار و یا دفرمه باشد.

5%-

7

درج یا عدم درج نشانگان(آرم) مغایر با درخواست آگهی دهنده

20%-

8

درج اشتباه یا عدم درج شناسه آگهی یا م الف

10%-

9

اشتباه در ذکر نوبت چاپ یا عدم درج آن

10%-

10

عدم رعایت تاریخ چاپ، در صورت الزام آگهی دهنده

20%-

11

تغییر مؤثر تاریخ چاپ بدون هماهنگی با سازمان آگهی دهنده و وزارت

100%-

12

چاپ اصلاحیه آگهی در همان صفحه، در صورتی که ناشی از خطای نشریه باشد.

100%-

13

عدم درج صحیح تاریخ و شماره صفحات (موضوع مفاد 15 و 16)

10%-

14

تأخیر بیش از سه روز تا یک ماه در تحویل صورتحساب به وزارت

10%-

15

تأخیر بیش از یک ماه در تحویل صورتحساب به وزارت

30%-

16

تخفیف مبلغ به درخواست رسانه

متغیر

17

هزینه تهیه عکس

حداکثر10%+

18

هزینه ترجمه

حداکثر20%+

19

هزینه طراحی

حداکثر20%+

20

سایر هزینه های جانبی

متغیر

 

فصل پنجم: نحوه محاسبه هزینه آگهی

ماده 25- هزینه کلیه آگهی‌های دستگاه‌های اجرایی، بر اساس نرخ‌نامه مصوب آگهی های دولتی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، محاسبه می‌شوند.

 

ماده 26- چنانچه بنا به محدودیت‌های فنی، آگهی درج شده، نسبت به سفارش اولیه، دارای تغییراتی مانند چاپ در اندازه کوچکتر، تعداد دفعات کمتر، در صفحه ارزانتر و یا فاقد تیتر مربوط به صفحه اول باشد؛ محاسبات بر اساس این تغییرات انجام خواهد شد.

 

ماده 27- چنانچه سفارش دهنده برای درج تیتر در صفحه اول، درخواست نماید ولی تعداد کادر را مشخص نکند؛ به اندازه یک کادر صفحه اول برای آن آگهی در نظر گرفته می‌شود.

 

ماده 28- اداره‌کل و ادارات کل استان‌ها مجاز نیستند آگهی‌هایی را تأیید کنند که بدون شناسه آگهی و مستقیماً توسط دستگاه‌ها در نشریات درج شده است.

 

ماده 29- ادارات‌کل استان‌ها موظف هستند انتشار مستقیم هرگونه آگهی دولتی در رسانه‌ها را که خارج از گردش‌کار یاد شده صورت گرفته است؛ فهرست کرده و در پایان هر ماه به منظور اتخاذ تدابیر لازم، به استانداری، مراجع ذیربط و اداره‌کل ارسال نمایند.

 

ماده 30- نشریاتی که آگهی‌های دولتی را به‌صورت مستقیم و بدون تخصیص شناسه توسط اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها، از دستگاه‌ها، پذیرش و درج کنند؛ پس از تذکر مکتوب اداره‌کل مربوط، در صورت ادامه تخلف، موارد زیر انجام می‌شود:

1-30- تا 3 ماه از فهرست دریافت کنندگان آگهی‌های دولتی حذف می‌شود.

2-30- پس از گذشت مدت مقرر از آخرین تخلف، میزان ریالی آگهی‌های مستقیم دریافتی، مطابق با نرخ‌نامه آگهی‌های دولتی، از سهمیه نشریه متخلف کسر می‌گردد.

 

ماده 31- به منظور پیشگیری یا توقف تخلف دستگاههای اجرایی در ارسال آگهی مستقیم به رسانهها، اقدامات لازم طبق «شیوه‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات ویژه‌نامه‌ها و آگهی‌های دولتی»، ابلاغی به استان‌ها، به شرح زیر انجام می‌شوند:

1-31- ارسال نامه و تذکر به دستگاه آگهیدهنده و رونوشت به استانداری مربوط

2-31- در صورت عدم توجه دستگاه به تذکر، ارسال نامه به اداره‌کل بازرسی استان و اداره‌کل اقتصاد و دارایی استان جهت ابلاغ به ذیحسابیها

3-31- در صورت عدم توجه دستگاه و ذیحساب مربوط، ارسال نامه به همراه مستندات لازم و مکاتبات صورت گرفته، به اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی

4-31- اداره‌کل تخلفات دریافتی از استان‌ها و هم‌چنین موارد احصاء شده در تهران را (پس از انجام موارد مندرج در شیوه‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات) به  نهادهای نظارتی اعلام می‌نماید.

 

ماده 32- به منظور شفافیت، هر سه ماه یکبار، گزارش نحوه توزیع آگهی‌های دولتی به تفکیک هر استان در وبگاه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

فصل ششم: آگهی‌های ثبتی و دادگستری

ماده 33- آگهی‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکت‌ها، ادارات اجرا، ثبت مناطق و استان‌ها) که در آن، اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی، ملزم به پرداخت وجه هستند؛  مطابق با ماده 3 نرخ‌نامه، تعیین کادر شده و مبلغ آنها هنگام ثبت درخواست، از ایشان دریافت می‌گردد.

 

ماده 34- آگهی‌های ثبت شرکت، دو گروه می‌باشند:

1-34- شرکت‌هایی که بر اساس قانون تجارت، ملزم به انتخاب رسانه خاصی در اساسنامه هستند؛ مانند شرکت‌های سهامی، آگهی به همان رسانه ارسال می‌شود که در این صورت، انتشار آگهی‌های الزامی موضوع قانون تجارت، که به سهام داران اعلام می‌شود؛ در آن رسانه خواهد بود و انتشار سایر آگهی‌های آنها مطابق با ضوابط عمومی در این دستورالعمل صورت می‌گیرد.

2-34- شرکت‌ها یا مؤسساتی که ملزم به انتخاب رسانه خاصی در اساسنامه نیستند؛ آگهی آنها بر مبنای فهرست مورد تایید اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی برای رسانه‌های واجد شرایط ارسال می‌شود.

 

ماده 35- آگهی ادارات اجرا و ثبت مناطق و استان‌ها شامل مزایده‌، افراز، ابلاغ‌، تحدید حدود، نوبتی سه ماهه، فقدان سند و تعیین تکلیف اراضی و مانند آن می‌باشد؛ در تهران و کلیه استان‌ها، بر مبنای فهرست مورد تأیید اداره‌کل تخصیص می‌یابد.

تبصره - هزینه آگهی‌های نوبتی سه ماهه و تحدید حدود عمومی، مطابق با ماده 1 نرخ‌نامه، بر مبنای صفحات داخلی محاسبه و با تأیید اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها، توسط امور مالی ادارات متقاضی پرداخت می‌شود.

 

ماده 36- آگهی‌های دادگستری که بین نشریات توزیع می‌شوند؛ بر دو نوع است:

1-36- آگهی‌های حقوقی که مطابق با ماده 3 نرخ‌نامه محاسبه شده و مبلغ آنها هنگام ثبت درخواست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، واریز می شود.

2-36- آگهی‌های کیفری که از طریق دادگاه‌های جزایی، انقلاب و دادسراها سفارش داده می‌شوند؛ هزینه آنها پس از درج، مطابق ماده 4 نرخ‌نامه توسط امورمالی دستگاه متقاضی پرداخت می‌شوند.

تبصره - در آن گروه از آگهی‌های ثبتی و یا دادگستری که هزینه آن هنگام ثبت درخواست پرداخت می‌شود و دارای نقشه، نشانه (آرم) و یا هرگونه طرح گرافیکی می‌باشند؛ پس از معادل سازی آنها به صورت کادر، مبلغ آگهی به ازای مجموع کادرهای متنی و گرافیکی، مطابق با نرخ‌نامه محاسبه می‌گردد.

 

ماده 37- چنانچه ضوابط مندرج در این دستورالعمل با قوانینی که احکام صریحی را در خصوص نحوه انتشار آگهی‌های ثبتی یا دادگستری مقرر کرده‌اند؛ مغایرت داشته باشد؛ آن قوانین، در حد مغایرت، لازم‌الاجرا خواهند بود.

 

ماده 38- رعایت مفاد این دستورالعمل به عهده دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، وزارت، اداره‌کل و ادارات‌کل استان‌ها می‌باشد. نظارت بر حسن اجرا و تفسیر آن به عهده اداره‌کل است.

 

این دستورالعمل در 6 فصل، 38 ماده، 14 تبصره و دو پیوست در تاریخ ..................................... توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

 

 

پیوست 1:

شیوه‌نامه تنظیم و ارسال آگهی توسط دستگاه‌های  اجرایی

برای سفارش درج آگهی دولتی، رعایت موارد زیر ضروری است:

  1. درخواست چاپ آگهی در سامانه درج شود.
  2. متن آگهی در قالب فایل Word باشد و چنانچه آگهی، طرح گرافیکی دارد؛ الزاماً در قالب فایل JPG و Word در سامانه بارگذاری شود.
  3. برای هر فقره آگهی، درخواست جداگانه‌ای در سامانه درج شود.
  4. تعداد نشریات درخواستی بدون ذکر نام باشد.
  5. متن آگهی، حداقل 3 روز کاری قبل از تاریخ چاپ مورد درخواست، در سامانه درج شود.
  6. در صورتی که آگهی، «تیتر صفحه اول» دارد؛ ضمن اعلام در سامانه، متن تیتر مورد نظر، جداگانه، در بالای متن آگهی تایپ شود.
  7. درخواست آگهی برای یکی از چهار گروه زیر تعیین شده باشد:

الف- صفحه اول

ب- صفحه آخر

ج- صفحه دوم یا سوم

د- سایر صفحات داخلی

  1.  نشانه (آرم) و ملحقات آن به صورت رنگی در متن آگهی درج شود.
  2.  پیش فرض سامانه برای اندازه آگهی، «معمولی» است و قابلیت تغییر به بزرگ یا کوچک را هم دارد.

 

 

پیوست 2:

 

کاربرگ معرفی کارشناس دستگاه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان......../ اداره آگهی‌های دولتیِ اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی

با سلام

     احتراماً بدین‌ وسیله کارشناس (کارشناسان) معرفی شده در جدول زیر، جهت سفارش چاپ آگهی در رسانه‌ها از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور معرفی می‌گردند. خواهشمند است مقرر فرمایید اقدام مقتضی صورت پذیرد.

     هزینه آگهی‌های چاپ شده، حداکثر یک ماه پس از ارسال گواهی پرداخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط این دستگاه پرداخت خواهد شد.

 

کارشناس 1

کارشناس 2

نام و نام خانوادگی

 

 

کد ملی

 

 

شماره همراه

 

 

شماره تلفن محل کار

 

 

امکان درج آگهی و ارسال به ارشاد

بلی

 

 

 

کد اقتصادی دستگاه:

شناسه ملی دستگاه:

نشانی و کد پستی:

 

نام و امضاء مقام مسئول

سمت مقام مسئول و مهر دستگاه

 

 

آئین‌نامه تعرفه نرخ آگهی ‏های دولتی برای سال 1401

 

در اجرای بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نرخ‌نامه آگهی‌های دولتی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 1 نرخ چاپ آگهی‌های دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های چاپی به شرح زیر است:

الف- قیمت چاپ آگهی در روزنامه‌ها برای هر کادر رنگی، به هزار ریال، در پنج گروه بر مبنای جدول زیر می‌باشد:

رتبه    

صفحه اول

صفحه آخر

صفحه 2 یا 3

سایر صفحات اصلی

1

000,63

800,37

200,25

600,12

2

500,43

100,26

400,17

700,8

3

500,33

100,20

400,13

700,6

4

000,26

600,15

400,10

200,5

5

500,19

700,11

800,7

900,3

 

 

تبصره 1-  قیمت‏های یاد شده بر مبنای کادر واحد مطبوعات به اندازه تقریبی (cm 5/3×8) می‌باشد. کادرهایی که با اختلاف 10% + نسبت به اندازه فوق به چاپ می‏رسند، با همین جدول محاسبه می شوند.

تبصره 2- قیمت چاپ آگهی در هفته‌نامه‌ها و سایر نشریات غیر روزانه، برای رتبه‌های 1و 2 معادل 40% جدول فوق و برای رتبه‌های 3و 4و 5 معادل 50% جدول فوق می باشد.

ب- نرخ درج آگهی دولتی به هزار ریال، در رسانه‌های برخط که لازم است در صفحه‌ای مستقل و دائمی (به عنوان آگهی دولتی) در سایت رسانه با امکان جستجو بر روی آن اقدام شود و همواره در دسترس کاربران و متقاضیان قرار داشته باشد

رتبه    

مبلغ

1

000,4

2

000,2

 

 

ماده 2- نشریات مجلد، مطابق با تبصره 2 دریکی از رتبه‌های بند الف ماده 1 محاسبه و قیمت جداول آن، برای هر 28سانتیمتر مربع در نظر گرفته می‌شود. ردیف مربوط به صفحه آخر، برای پشت جلد نشریه و صفحه 2 یا 3 برای داخل‌ جلد محاسبه می گردد.

تبصره 3 - نرخ چاپ آگهی‏هایی که به صورت تک رنگ منتشر می‏شوند؛ در مواد (1) و (2)  بیست درصد (20%)  کمتر محاسبه می شود.

ماده 3 قیمت انواع آگهی‏هایی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی، ملزم به پرداخت وجه آن هستند، به شرح زیر محاسبه و قبل از چاپ دریافت می شود.

الف نرخ چاپ این آگهی ها برای رسانه‌هایی که مطابق ماده یک، در رتبه های 1 و 2 قرار دارند و به تأکید صاحبان آگهی انتخاب می شوند؛ بر مبنای هر کادر، 000,600,3ریال خواهد بود.

ب رسانه‌هایی که مطابق ماده 1 در رتبه‌های 2 و 3 و 4 و 5 قرار دارند؛ نرخ چاپ آگهی‏های حقوقی شامل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‏های صنعتی بر مبنای هر کادر 000,200,1 ریال و سایر آگهی‏های حقوقی، شامل تحدیدحدود، تعیین تکلیف اراضی، فقدان سند، ابلاغ، اخطار، مزایده، دادرسی مدنی، حصروراثت و غیره بر مبنای هرکادر 000,600  ریال محاسبه می‏گردد. اعمال این قیمت‌ها مشروط به این است که عملیات آگهی و سهمیه بندی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده باشد. در غیر این صورت حسب مورد، مطابق با سایر مفاد این نرخ‌نامه محاسبه می‌گردد.

تبصره 4 بر اساس تعداد کاراکتر افزایش 30% در برخی از مبالغ متغیر است.

ماده 4-  نرخ چاپ آگهی‏های کیفری دادگستری، در کلیه نشریات متقاضی سهمیه، برای هر کادر رنگی یا تک رنگ 000,200,1 ریال و برای نشریات غیر متقاضی، مطابق با ماده (1) خواهد بود.

 تبصره 5 سفارش چاپ نشانه (آرم) توسط دستگاه آگهی دهنده، برای آگهی‌های مذکور در مواد 3 و 4 به میزان یک کادر مطابق با آن ماده محاسبه خواهد شد.

 تبصره 6 آگهی‌های ثبت علائم تجاری و مانند آن که ضرورت دارد به صورت رنگی چاپ شوند؛ با صددرصد (100%) افزایش نسبت به قیمت‌های ردیف (الف) و (ب) ماده 3 و هر علامت به اندازه یک کادر محاسبه می‌شود.

تبصره 7 در مواد 3 و 4 هر کادر (cm 5/3×8) شامل یکصد کلمه است و برای محاسبه بصورت الکترونیکی، شامل ششصد کاراکتر می باشد.

ماده 5- هزینه‏های مربوط به تهیه عکس، ترجمه، طراحی آگهی و سایر هزینه‏های جانبی، که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود، به عهده سازمان آگهی‌دهنده است.

ماده 6- مرجع کارشناسی و تایید وجوه پرداختی و رعایت کلیه مواد این نرخ‌نامه در تهران، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و در سایر استان‌ها ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌استان‌ها هستند که با هماهنگی مرکز بصورت مستقل اقدام خواهند کرد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و تفسیر آن به عهده اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی است.

ماده 7- مفاد این نرخ‏نامه از تاریخ ابلاغ در سال 1401 تا زمان ابلاغ نرخ‌نامه بعدی اعتبار داشته و لازم‌الاجرا است.

سید عباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

رونوشت:      

- به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy