ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات

از آنجایی که آشنایی با قانون مطبوعات یکی از ملزومات اصلی برای صاحبان امتیاز ، مدیران مسئول ، خبرنگاران و مدیران دفاتر سرپرستی رسانه ها می باشد ، فرآیند ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات در سامانه جامع رسانه های کشور به گونه ای طراحی شده است که متقاضیان اخذ مجوز رسانه ، تغییر وضعیت مجوز رسانه ، اخذ پروانه دفاتر سرپرستی رسانه و متقاضیان کارت حرفه ای روزنامه نگاری ، همزمان با ارائه درخواست خود ، می بایست در فرآیند مذکور شرکت نمایند .

اکتساب امتیاز قابل قبول در این ارزیابی ، تاثیر بسیار مثبتی در فرآیند بررسی تقاضاها و کسب نظر اعضای محترم هیأت نظارت بر مطبوعات برای بررسی تقاضاهای اخذ مجوز رسانه و تغییر وضعیت دارد .همچنین تاثیر مثبت در  نظر اعضای محترم کمیسیون ارزیابی رتبه روزنامه نگاری برای بررسی درخواست های خبرنگاران دارد و متقاضیان محترم می توانند با مطالعه قانون مطبوعات سوالات مطرح شده در این ارزیابی را پاسخ دهند.

برای ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات مراحل زیر را انجام دهید:

1.ابتدا در بخش خانه گزینه آزمون قانون مطبوعات را انتخاب نمایید.

2.پس از باز شدن صفحه بر روی گزینه ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات در قسمت عنوان کلیک کنید.

نکات مهم :

1. سوالات تستی می باشد.

2.   تعداد سوالات آزمون 20 سوال می باشد.

3.  هر پاسخ صحیح 2 امتیاز مثبت و هر پاسخ غلط 1 امتیاز منفی دارد.

4.  زمان پاسخ گویی به سوالات براساس نوع سوال مشخص شده است . میانگین زمان لازم برای هر سوال 40 ثانیه بوده و در صورتی که در مهلت مذکور ، متقاضی پاسخ را انتخاب ننماید ، فرصت پاسخگویی به آن سوال را از دست داده و سوال بعدی نمایش داده می شود. در صورتی که زودتر از مهلت مقرر پاسخ سوال را انتخاب نماید فرصت باقی مانده تأثیری در سوال بعدی نخواهد داشت.

برای شروع آزمون قانون مطبوعات گزینه  را انتخاب نمایید.

5. در صورتی که متقاضی پاسخ سوالی را نمی داند می تواند با انتخاب گزینه  از پاسخ به سوال انصراف دهد.

6. جهت ثبت پاسخ صحیح پس از انتخاب گزینه درست باید بر روی گزینه  کلیک نمایید .

نکته مهم : در صورتی که گزینه درست را انتخاب نماید و بدون زدن  منتظر پایان یافتن زمان پرسش شود ، نرم افزار پاسخ صحیح را منظور نمی کند .

7. در صورتی که متقاضی در حین پاسخ به سوال به هر دلیل از ادامه آزمون منصرف شود و یا اینترنت ایشان قطع شود می تواند مجددا با مراجعه به سامانه در زمان مقتضی ، آزمون را ادامه داده و به باقی سوالات پاسخ دهد.

8. در حال حاضر هر کاربر حقیقی می تواند تا اخذ نمره نهایی (40) متناوبا در آزمون شرکت کند و پس از اخذ نمره نهایی ، امکان آزمون مجدد مقدور نمی باشد.

9.در صورتی که متقاضی نتواند امتیاز 40 را کسب نماید ، بار اول می تواند پس از 15 روز مجددا در آزمون شرکت کند و در صورت عدم کسب امتیاز نهایی ، می تواند پس از 20 روز فرآیند ارزیابی را تکرار کند.

10.شرکت در ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات برای ثبت درخواست ارزیابی رتبه روزنامه نگاری و درخواست صدور پروانه دفاتر سرپرستی رسانه الزامی است .

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy