سامانه جامع رسانه‌های کشور

87 رسانه جدید پروانه فعالیت دریافت کردند
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۴:۱۲:۱۶
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز انتشار‌ 87 رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه این هیات خبر داد.سید علاالدین ظهوریان، گفت: در جلسه مورخ 15آبان 96 ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه های مکتوب و الکترونیک٬ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن با صدور مجوز برای 87رسانه موافقت شد.  
 
وی افزود: در این جلسه همچنین با تغییر وضعیت 51 رسانه موافقت شد.