۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۳:۴۵:۳۸

انتشار فرم خوداظهاری و شیوه‌نامه دومین دوره رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری

دومین دوره طرح رتبه بندی پایگاه‌های خبری به منظور ارزیابی سطح کیفی و کمی پایگاههای خبری آغاز شد.

مدیران مسئول پایگاه های خبری، مطابق شیوه نامه و فرم خوداظهاری (فرم‌ پیوست) از امروز 14 دی تا تاریخ 27 دی ماه  فرصت دارند، با تکمیل‌ و ارسال فرم‌ خوداظهاری در طرح رتبه بندی شرکت نمایند.

شیوه نامه و شاخص های اعلامی با هدف ارتقاء جایگاه حرفه ای پایگاه های خبری و برقراری عدالت رسانه ای تهیه و تنظیم شده است. پس از اجرای دور اول رتبه بندی پایگاههای خبری، شیوه نامه و شاخص ها در آذر و دی 95 توسط مدیران مسئول و نمایندگان 20 پایگاه دارای بالاترین امتیاز در طرح رتبه بندی دور اول مورد بازبینی قرار گرفت.


 

فرم خوداظهاری دور دوم رتبه بندی پایگاه های خبری] فرم خوداظهاری دور دوم رتبه بندی پایگاه های خبری

شیوه نامه شرکت در دور دوم طرح رتبه بندی پایگاه های خبری] شیوه نامه شرکت در دور دوم طرح رتبه بندی پایگاه های خبری

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy