سامانه جامع رسانه‌های کشور

شیوه شرکت در انتخابات الکترونیکی هیات نظارت بر مطبوعات
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۰:۲۵:۲۸
به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، شانزدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، امروز یکشنبه 25 مهرماه از ساعت 10 تا 16 و به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir) برگزار می شود که شیوه مشارکت مدیران مسئول واجد شرایط در فایل پیوست ارائه شده است.