سامانه جامع رسانه‌های کشور

فرم خوداظهاری و شیوه‌نامه رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری منتشرشد
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ۱۱:۱۸:۰۶
طرح رتبه بندی پایگاه‌های خبری به منظور ارزیابی سطح کیفی و کمی پایگاههای خبری آغاز شد.

مدیران مسئول پایگاه های خبری، مطابق شیوه نامه اعلامی (فرم‌های پیوست) از امروز ٢١ دی ماه به مدت ١٠ روز تا تاریخ ٩٤,١١.١ فرصت دارند، با تکمیل‌ و ارسال فرم‌های مربوطه برای شرکت در طرح رتبه بندی شرکت نمایند.
 
دستورالعمل و شاخص های اعلامی با هدف ارتقاء جایگاه حرفه ای پایگاههای خبری اینترنتی و برقراری عدالت رسانه ای تهیه و تنظیم شده است. پیش نویس اولیه این دستورالعمل توسط تعدادی از روزنامه نگاران شناخته شده و مدیران پایگاه های خبری، با کمک کارشناسان معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی تهیه شده و سپس در اختیار مدیران پایگاه های خبری و جمعی از اهالی رسانه قرار گرفت تا پیشنهادها و نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه نمایند.
 
در نهایت جدول شاخص ها توسط ٨ نماینده مدیران مسئول ٢٠ پایگاه خبری از گرایش های سیاسی و رویکردهای مختلف مورد بازبینی قرار گرفت.
 
وجود تعداد قابل توجه پایگاههای خبری اینترنتی در کشور و تفاوت عملکرد و ماموریت آنها از جمله در میزان تولید خبر، گستره فعالیت، انتشار چند زبانه، سرعت در تولید و انتشار اخبار، رابط استانی در داخل کشور، میزان بهره مندی از تکنولوژی جدید رسانه ای، رعایت اصول حرفه ای و ده ها شاخص دیگر، ایجاب می کند که عدالت رسانه ای در نگرش به جایگاه پایگاههای خبری اینترنتی برقرار شود و هر پایگاه خبری در جایگاه واقعی خویش قرار گیرد و آنها که فعالیت جدی تر و حرفه ای در سپهر رسانه ای کشور دارند در ارزیابی ها مورد غفلت واقع نشوند.

برای دریافت فرم ها اینجـــا کلیک کنید.