سامانه جامع رسانه‌های کشور

صدور مجوز انتشار 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی
هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ ۰۸:۵۴:۰۰
به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 93/12/04 این هیات شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 73 نشریه و 12 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 26 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هفت دریا

غربالی مقدم - یونس

غربالی مقدم - یونس

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آوای سینا

قادری دانشمند- پروین

قادری دانشمند- پروین

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای رسانه

رضایی – حمید رضا

رضایی – حمید رضا

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جلفا بازار

ذاکری - مهدی

ذاکری - مهدی

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار جامع شهرستان میامی

مهدیان - رضا

مهدیان - رضا

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ونگ

مقدسی - اکبر

مقدسی - اکبر

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی حمایت از فیلم کوتاه مستقل

یارمحمدی - مهدی

یارمحمدی - مهدی

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رباط خبر

محبی - آرش

محبی - آرش

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی یاران 313

مدرسی یان منش- داود

مدرسی یان منش- داود

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نقطه اوج

ایزدی بیدانی - احمد

ایزدی بیدانی - احمد

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر مازندران

کار در بالا دهی – ذبیح اله

کار در بالا دهی – ذبیح اله

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی افق آذربایجان

جعفری - منوچهر

جعفری - منوچهر

_____

_____

13

همدان امروز

شهابی - الهام

شهابی - الهام

استان همدان

ماهنامه

14

معماری ویلا

ابو طالبی – امیر عباس

ابو طالبی – امیر عباس

سراسری

فصلنامه

15

پیوند هفت دریا

غربالی مقدم - یونس

غربالی مقدم - یونس

سراسری

ماهنامه

16

قیمت

شجاع الدینی - بهنام

شجاع الدینی - بهنام

استان کرمان

ماهنامه

17

ئیسفا

مامی - ملک

مامی - ملک

استان ایلام

ماهنامه

18

پیام انزلی

شعبانی – کریم اله

شعبانی – کریم اله

بندر انزلی

(محلی گیلان)

ماهنامه

19

سفیر الوند

قادری دانشمند- پروین

قادری دانشمند- پروین

استان همدان

ماهنامه

20

Annals Of Anesthesiology & Critical Care

هاشمیان – سید محمد رضا

هاشمیان – سید محمد رضا

سراسری

فصلنامه

21

آفتاب البرز

رضایی – حمید رضا

رضایی – حمید رضا

استان البرز

ماهنامه

22

بهشت کویر

درینی - ایمان

درینی - ایمان

استان کرمان

ماهنامه

23

ایمنی غذا

شکری - انعام

شکری - انعام

سراسری

دو ماهنامه

24

نیاز بازار

فیصلی - شمسی

هوشمند - مازیار

استان بوشهر

ماهنامه

25

افق توسعه

آخوندی - حسن

آخوندی - حسن

استان سمنان

ماهنامه

26

رستاک

غلام ابوالفضل - محمد

غلام ابوالفضل - محمد

استان البرز

ماهنامه

27

معارف علوی

عندلیب - حسین

عندلیب - حسین

سراسری

دو فصلنامه

28

گیلار

رستمی - هادی

رستمی - هادی

استان گیلان

ماهنامه

29

شیرکوه

احمدیان - علی

احمدیان - علی

استان یزد

ماهنامه

30

روند های نو در روان شناسی

امیری مجد - مجتبی

امیری مجد - مجتبی

سراسری

فصلنامه

31

طیب

ضیایی - حمیدرضا

ضیایی - حمیدرضا

سراسری

ماهنامه

32

خانه هنرمندان ایران

موسسه فرهنگی خانه هنرمندان ایران

سرسنگی - مجید

سراسری

ماهنامه

33

همای صنعت

علیرضایی - منوچهر

علیرضایی – منوچهر

استان خوزستان

ماهنامه

34

مرهم ناب

ماه بانو مهناز – معصوم زاده

ماه بانو مهناز – معصوم زاده

سراسری

ماهنامه

35

پیام شهروند

خرم – سید محمد

خرم – سید محمد

استان تهران

ماهنامه

36

آبانگاه

آمره ئی- عزت اله

آمره ئی- عزت اله

استان مرکزی

ماهنامه

37

جریان امروز

موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهش های آستان قدس رضوی

حسین زاده ملکی - صادق

استان خراسان رضوی

ماهنامه

38

International Journal Of Advanced Urban Research

موسسه مطالعات راهبردی مانا شهران

موسوی - میرسعید

سراسری

فصلنامه

39

ماناشهران

موسسه مطالعات راهبردی مانا شهران

موسوی - میرسعید

سراسری

فصلنامه

40

شهرسازی اسلامی

موسوی - میرسعید

موسوی - میرسعید

سراسری

فصلنامه

41

راهبرد ارتباطات

محبی - آرش

محبی - آرش

سراسری

فصلنامه

42

ماهان شمال

ربیع پور - علی

ربیع پور - علی

استان مازندران

ماهنامه

43

فرشته کوچولو

شریفی خیابانی آذر- سوین

شریفی خیابانی آذر- سوین

تبریز

(محلی آذربایجان شرقی)

ماهنامه

44

برسومه

شایسته فر - مهناز

شایسته فر - مهناز

سراسری

ماهنامه

45

تحقیقات کاربردی زیست محیطی

غیرتی آرانی - لیلا

غیرتی آرانی - لیلا

سراسری

فصلنامه

46

دیار ترشیز

نجبایی - اکرم

نجبایی - اکرم

بردسکن

(محلی خراسان رضوی)

ماهنامه

47

تعلیم و تربیت خانواده

دانشگاه گیلان

اصغری - فرهاد

سراسری

فصلنامه

48

آوای قلم

نوید پناه توپکانلو - عباس

نوید پناه توپکانلو - عباس

قوچان

(محلی خراسان رضوی)

هفته نامه

49

دستاورد صنعت

آقایی کاکرودی – سید مهدی

آقایی کاکرودی – سید مهدی

سراسری

فصلنامه

50

سرلوحه

ایزدی بیدانی- احمد

ایزدی بیدانی- احمد

استان کرمان

ماهنامه

51

خوشه های طلایی

دولتی - مجتبی

دولتی - مجتبی

استان کرمان

ماهنامه

52

چهلستون قزوین

رشوند - فرهاد

رشوند - فرهاد

استان قزوین

ماهنامه

53

اقتصاد و سرمایه

آموزگار - شهرام

آموزگار - شهرام

استان اردبیل

ماهنامه

54

نسل چهارم

فاتح - مسعود

فاتح - مسعود

سراسری

ماهنامه

55

بانوی امروز

غلامی - رضا

غلامی - رضا

سراسری

فصلنامه

56

تعلیم و تربیت خانواده

دانشگاه گیلان

اصغری - فرهاد

سراسری

فصلنامه

57

دو نیمه سیب

صادقی – محمد صادق

صادقی – محمد صادق

سراسری

فصلنامه

58

بهبود کیفیت

ابوالقاسمی - صدرالله

ابوالقاسمی - صدرالله

منطقه ای

(تهران، قم، لرستان، مرکزی، همدان)

فصلنامه

59

دانش و آموزه های حقوق قضایی

پور جویباری – محمد حسین

پور جویباری – محمد حسین

سراسری

ماهنامه

60

معمار معاصر

رضوی - الهام

رضوی - الهام

سراسری

فصلنامه

61

راه توسعه پارس

حسینی – سید عباس

حسینی – سید عباس

سراسری

فصلنامه

62

آذریورد

حسینی پته خور - فریدون

حسینی پته خور - فریدون

استان اردبیل

ماهنامه

63

نسیم زاهدان

رخشانی زاده- عبدالعلی

رخشانی زاده- عبدالعلی

استان سیستان و بلوچستان

ماهنامه

64

نسیم وصال

جعفری- معصومه

جعفری- معصومه

استان فارس

ماهنامه

65

هشت بندی

بهرامی نژاد- عبدالرسول

بهرامی نژاد- عبدالرسول

میناب

(محلی هرمزگان)

ماهنامه

66

سلامت محیط و کار

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

حضرتی - صادق

سراسری

فصلنامه

67

خبرنامه اردبیل

نصیری ینکجه - فاطمه

نصیری ینکجه - فاطمه

استان اردبیل

ماهنامه

68

صلابت

موسوی کیاسری- سید حسن

موسوی کیاسری- سید حسن

استان مازندران

ماهنامه

69

بوخچا

عبداله زاده - مجید

عبداله زاده - مجید

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

70

عمو زنجیرباف

حسن زاده - صدیقه

حسن زاده - صدیقه

سراسری

ماهنامه

71

سپهر ایرانیان

جعفری – سیده طناز

جعفری – سیده طناز

استان البرز

هفته نامه

72

برهان کوهبنان

عبدالکریمی کوهبنانی- عبدالرحیم

عبدالکریمی کوهبنانی- عبدالرحیم

استان کرمان

ماهنامه

73

ندای زاوه

مهدی زاده کاریزکی- سمیه

مهدی زاده کاریزکی- سمیه

استان خراسان رضوی

ماهنامه

74

دیده بان زاگرس

طهماسبی - هوشیار

طهماسبی - هوشیار

استان چهارمحال و بختیاری

ماهنامه

75

نسیم جهرم

خوشبویی - احمد

خوشبویی - احمد

جهرم

(محلی استان فارس)

ماهنامه

76

صدای هجرت

هجرت – محمد حسن

هجرت – محمد حسن

استان تهران

ماهنامه

77

ندای بازار

ایزدی - سعیده

ایزدی - سعیده

خرامه

(محلی استان فارس)

ماهنامه

78

پارس بوان

برزگر- فاطمه

برزگر- فاطمه

استان فارس

ماهنامه

79

تیتراژ

افشاری - حسن

افشاری - حسن

استان همدان

ماهنامه

80

طراوت زاگرس

رحیمی - حمیرا

رحیمی - حمیرا

استان چهار محال و بختیاری

ماهنامه

81

داد آفرین

ناصح - محمد

ناصح - محمد

استان تهران

ماهنامه

82

مروج اردبیل

پستی هشتجین – محمد حسن

پستی هشتجین – محمد حسن

استان اردبیل

ماهنامه

83

اقتصاد بومی

فروغی نیا - غلامرضا

فروغی نیا - غلامرضا

استان خوزستان

هفته نامه

84

سرمشق

ایزد پناه - بتول

ایزد پناه – بتول

استان کرمان

ماهنامه

85

صدف جهرم

ناطقی – محمد جلال

ناطقی – محمد جلال

استان فارس

هفته نامه