صدور مجوز انتشار 35 نشریه و 23 پایگاه اطلاع رسانی
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ ۱۵:۵۵:۰۷

هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 35 نشریه و 23 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

در جلسه مورخ 93/11/06 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 35 نشریه و 23 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 49 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خزر برخط

خاکزاد شاهاندشتی- محسن

 خاکزاد شاهاندشتی- محسن

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آتیه کار

محمد زاده - اکرم

محمد زاده - اکرم

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار معاصر

مسافرچی - مجید

مسافرچی - مجید

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جهانی خبر

حضرتی آقا باقر- مریم

حضرتی آقا باقر- مریم

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دنیای صنایع

روشن – محمد علی

روشن – محمد علی

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهر میانه

نونهال - شهاب

نونهال - شهاب

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نارین خبر

کریم بیکی – محمد وحید

کریم بیکی – محمد وحید

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شمس خبر

زارع مبارکه - میلاد

زارع مبارکه - میلاد

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار روزانه استان مرکزی

بیات – محمد هادی

بیات – محمد هادی

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گام پارت

الوند غیاثوند- منیره

الوند غیاثوند- منیره

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایراگ

قربانی - احمد

قربانی - احمد

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار قلم

آذری - مریم

آذری - مریم

_____

_____

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آیینه خبر

عبدالهی - مرتضی

عبدالهی - مرتضی

_____

_____

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی میگنا

عظیمی - علی

عظیمی - علی

_____

_____

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نوای آبیدر

فاتحی نیا - فریاد

فاتحی نیا - فریاد

_____

_____

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار مرز

دیده بان – محمد نقی

دیده بان – محمد نقی

_____

_____

17

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دانا سرمایه

برزیگر - جهاد

برزیگر - جهاد

_____

_____

18

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خانه فرهنگی طایفه شهنی

شاهوند - داود

شاهوند - داود

_____

_____

19

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بوی شرجی

احمدی نمج - علیرضا

احمدی نمج - علیرضا

_____

_____

20

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی میانا

کوهی - امید

کوهی - امید

_____

_____

21

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نیلکوه

کوهی - امین

کوهی - امین

_____

_____

22

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفیر آشتیان

محمدی آشتیانی – خدیجه السادات

محمدی آشتیانی – خدیجه السادات

_____

_____

23

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اعتدال آذربایجان

محمد زاده علمداری - بابک

محمد زاده علمداری - بابک

_____

_____

24

حقوق محیط زیست

دانشگاه پیام نور

ثقفی - مهدی

سراسری

فصلنامه

25

زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

 کبرایی- سهیل

کبرایی - سهیل

سراسری

فصلنامه

26

قلم رو البرز

 قوی تن در جزی - حامد

قوی تن در جزی - حامد

استان البرز

ماهنامه

27

فارسنامه

آراسته - جمشید

آراسته - جمشید

استان فارس

ماهنامه

28

صنعت فولاد

پورولی اندرابی - افشین

پورولی اندرابی - افشین

سراسری

دو ماهنامه

29

تامین آتیه

موسسه فرهنگ و هنری آهنگ آتیه

شمس - حامد

سراسری

هفته نامه

30

پیک شفا

آیرام - جواد

آیرام - جواد

فردوس

(محلی خراسان جنوبی)

دو ماهنامه

31

مهدیشهر، امروز

طاهرکرد - ناصر

طاهرکرد - ناصر

مهدی شهر

(محلی سمنان)

ماهنامه

32

رحیق

ابراهیمی فر- عبدالهادی

ابراهیمی فر- عبدالهادی

سراسری

فصلنامه

33

راه اندازی صنایع

حسین زاده - مازیار

حسین زاده - مازیار

سراسری

فصلنامه

34

سیمرغ سپید

سازمان نظام پزشکی مشهد

مهرابی بهار - مصطفی

مشهد

(محلی خراسان رضوی)

فصلنامه

35

سکه

مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا)

بیات - فریبرز

سراسری

هفته نامه

36

پایش سبک زندگی

فعالی – محمد تقی

فعالی – محمد تقی

سراسری

دو ماهنامه

37

اریکه پرسپولیس

سودی - داریوش

سودی - داریوش

سراسری

هفته نامه

38

پیام روشن

روشن – محمد علی

روشن – محمد علی

سراسری

ماهنامه

39

مهر لرستان

حسینی - فاطمه

حسینی - فاطمه

استان لرستان

ماهنامه

40

زمان نما

غفاری پور - زهره

غفاری پور - زهره

سراسری

فصلنامه

41

پژوهش در ورزش دانشگاهی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

قراخانلو - رضا

سراسری

فصلنامه

42

رفتار حرکتی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

قراخانلو - رضا

سراسری

فصلنامه

43

نامه هامون

حسام مقدم - اسماعیل

حسام مقدم - اسماعیل

سراسری

فصلنامه

44

آوای باوی

کامران - فاضل

کامران - فاضل

کهگیلویه و بویراحمد

ماهنامه

45

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

سینجلی جاسبی - محمد

سراسری

روزنامه

46

نیمروز اصفهان

اکبری - عبدالمحمد

اکبری - عبدالمحمد

سراسری

ماهنامه

47

دیپلمات

صادقی – سید صاحب

صادقی – سید صاحب

سراسری

ماهنامه

48

صحیفه اهل بیت (ع)

متقی - حسین

متقی - حسین

سراسری

دو فصلنامه

49

نامه فردا

محمودی - بهنام

محمودی - بهنام

استان قزوین

ماهنامه

50

گلستان اقوام

حاج سعیدی - وحید

حاج سعیدی - وحید

استان گلستان

ماهنامه

51

نفیر

دهقانی - حامد

دهقانی - حامد

آباده

(محلی فارس)

ماهنامه

52

فکر شهر

محمد زاده فرد - نرگس

محمد زاده فرد - نرگس

استان بوشهر

ماهنامه

53

عکاسی تخصصی

وثوقی کرمانی - عبدالرضا

وثوقی کرمانی - عبدالرضا

سراسری

فصلنامه

54

دیروز و امروز فوتبال تالش

حسنی دیگه سرا - نوراله

حسنی دیگه سرا - نوراله

تالش

(محلی گیلان)

فصلنامه

55

مردم گیاه

ابراهیمی - معصومه

ابراهیمی - معصومه

سراسری

دو فصلنامه

56

نسیم اشکذر

سیفی اشکذری- عزیزاله

سیفی اشکذری- عزیزاله

استان یزد

ماهنامه

57

آسمان شهریار

داسدار - اسماعیل

داسدار - اسماعیل

شهریار

(محلی تهران)

ماهنامه

58

صبح مارون

مسعود نیا - عباس

مسعود نیا - عباس

بهبهان

(محلی خوزستان)

ماهنامه

 
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy