۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۲۲:۱۱:۲۴

مهلت ۱۵ روزه درج کد اعلام وصول برای پایگاه‌های خبری / نیازی به مراجعه حضوری، پیگیری تلفنی و مکاتبه نیست

پایگاه‌های خبری که نسبت به درج کد اعلام وصول در سایت خود اقدام نکرده‌اند، لازم است ظرف مدت ۱۵ روز کاری با مراجعه به سامانه جامع رسانه‌ها نسبت به درج کد اعلام وصول اقدام کنند.

به‌گزارش روابط‌عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، پیرو اخطار هیات نظارت بر مطبوعات که روز شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲ برای صاحبان امتیاز پایگاه‌های خبری به‌منظور اعمال ماده (۱۶) قانون مطبوعات، ارسال شده است، اعلام می‌شود: پایگاه‌های خبری دریافت‌کننده این اخطار لازم است ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به درج کد اعلام وصول اقدام کنند. چنانچه اقدامی در اینخصوص به عمل نیاورند، موضوع لغو پروانه فعالیت رسانه‌های مذکور در هیات نظارت بر مطبوعات مطرح خواهد شد.

    بنابراین گزارش، دریافت گزارش اعلام وصول دال بر فعالیت مستمر و منظم پایگاه‌های خبری است و صرفا از طریق درج کد اعلام وصول الکترونیکی در سایت پایگاه‌های خبری امکان پذیر است لذا خودداری از انجام اعلام وصول، به منزله «عدم فعالیت مستمر و منظم» یا «عدم انتشار بر روی دامنه مصوب مندرج در پروانه» تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است: با توجه به اینکه مراحل ثبت کد اعلام وصول برای پایگاه‌های خبری با مراجعه سامانه جامع رسانه‌ها به نشانی الکترونیکی: https://e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=63 به‌طور کامل توضیح داده شده است و گزارش استخراجی از سامانه مذکور (پس از اتمام مهلت ۱۵ روزه) تنها ملاک هیات نظارت برای اقدامات بعدی است، مدیران محترم رسانه‌ها ضمن تسریع در درج کد اعلام وصول، از مراجعه حضوری، پیگیری تلفنی و مکاتبه خودداری کنند.

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy