هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۶:۱۸:۰۸

فهرست نهایی واجدین شرایط شرکت در انتخابات منتشر شد

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از اعلام فهرست نهایی واجدین شرایط شرکت در انتخابات در پایان وقت اداری امروز شنبه 17 آبان‌ماه 1399 خبر داد.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، سید علاالدین ظهوریان اظهار داشت: درخواست مدیران مسئولی که در اطلاعیه مورخ 99/08/05 دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات واجد شرایط نبوده اند؛ تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/08/17 مورد رسیدگی قرار گرفته است و پس از بررسی آخرین وضعیت نظم در انتشار نشریات مکتوب و فعالیت مستمر رسانه های الکترونیکی، در نهایت تعداد 4044 نفر از مدیران مسئول رسانه‌های کشور مجاز به شرکت در هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات تشخیص داده شدند که فهرست ایشان در سامانه جامع رسانه های کشور منتشر شده است.

 وی افزود، مدیران مسئول محترم می توانند با مراجعه به صفحه نخست سامانه جامع رسانه های کشور در بخش اختصاصی انتخابات، جداول و نمودارهای تحلیل آماری واجدین شرایط بر اساس شاخص هایی مثل نوع رسانه اعم از مکتوب یا الکترونیک، ترتیب انتشار، گستره توزیع، تعلق استانی و سن و جنسیت مدیرمسئول را به صورت برخط مشاهده نمایند.

 

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy