سامانه جامع رسانه‌های کشور

هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات
صیانت نهادهای نظارتی از انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۲۲:۵۷:۰۷
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از تدابیر دبیرخانه این هیات برای صیانت از آرای مدیران مسئول شرکت کننده در انتخابات خبر داد.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، سید علاالدین ظهوریان با اشاره به اهمیت و لزوم صیانت از آرای ماخوذه مدیران مسئول رسانه ها افزود: به منظور تامین هر چه بیشتر امنیت برگزاری این انتخابات که همچون دوره های گذشته به صورت الکترونیکی برگزار می شود، در روز برگزاری انتخابات ارایه تمامی خدمات الکترونیکی جاری که از طریق سامانه جامع رسانه های کشور انجام می شود موقتا و تا پایان ساعت برگزاری انتخابات متوقف خواهد شد و تمرکز پشتیبانی و امنیت سامانه بر روی انجام بهینه و دقیق امور برگزاری انتخابات خواهد بود.

ظهوریان تاکید کرد: همانند دوره های قبل از کارشناسان خبره پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (ناجا) و مرکز (ماهر)، دعوت به عمل آمده و با نظارت و پایش مراجع ذیربط و مذکور، پیش بینی ها و تدابیر لازم برای تامین هر چه بیشتر امنیت برگزاری الکترونیکی انتخابات و صیانت از آرای ماخوذه، اتخاذ شده است.