هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۲۳:۳۹:۳۲

فهرست نهایی مدیران مسئول واجد شرایط شرکت در انتخابات منتشر می شود

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از انتشار فهرست نهایی مدیران مسئول واجد شرایط شرکت در هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، سیدعلاءالدین ظهوریان با بیان اینکه فهرست نهایی مدیران مسئول واجد شرایط شرکت در هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، پس از بررسی آخرین وضعیت انتشار و فعالیت رسانه ها و در روز شنبه 17 آبان‌ماه 99 منتشر می‌شود افزود: طبق تبصره 4 ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات «مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آن‌ها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (16) قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد و همچنین رسانه آن‌ها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می توانند در انتخابات شرکت کنند». در این راستا فهرست نهایی واجدین شرایط شرکت در انتخابات پس از بررسی آخرین وضعیت اعلام وصول نشریات مکتوب و فعالیت مستمر رسانه های الکترونیکی و رسیدگی به اعتراضات، در پایان وقت اداری روز شنبه 99/08/17 منتشر خواهد شد.

وی پیرو اطلاع رسانی های قبلی تاکید کرد، مدیران مسئولی که با مراجعه به صفحه کاربری خود در سامانه، مجاز به شرکت در انتخابات نیستند؛ در صورت وجود هرگونه مغایرت، لازم است در مهلت مقرر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  14 آبان‌ماه 99 مراتب را از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات پیگیری نمایند.  

ظهوریان افزود، داوطلبانی که قصد انصراف داشته باشند لازم است تا پایان ساعت اداری روز قبل از انتخابات (ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 99/08/19) درخواست انصراف خود را در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت کنند.

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy