سامانه جامع رسانه‌های کشور

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل رسانه‌ای اعلام شد
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۰:۵۷:۳۵
بنابر اظهارات معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان امتیاز (حقیقی) رسانه‌ها تا روز شنبه اول تیرماه ۱۳۹۸ فرصت دارند با ارائه اظهارنامه مالیاتی خود، از معافیت‌های مالیاتی مشاغل رسانه‌ای بهره‌مند شوند.

نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل با تعطیل رسمی روز جمعه 31 خرداد ماه ۹۸ ، گفت: به موجب تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) روز شنبه اول تیرماه خواهد بود.

 

با توجه به اینکه مطابق قانون، شرط برخورداری رسانه‌ها از معافیت مالیاتی، ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی است، در صورتیکه مدیر رسانه‌ای (صاحب امتیاز) اظهارنامه خود را تا پایان روز اول تیر 1398 به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال نکند، معافیت مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم (بند ل ماده 139) آن رسانه لغو می شود.

 

صاحبان امتیاز (حقوقی) رسانه‌ها نیز تا ۳۱  تیرماه 1398 فرصت دارند اظهارنامه‌های موسسات رسانه‌ای خود را به صورت الکترونیک به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

 

گفتنی است از آنجا که شرط ارسال اظهارنامه مالیاتی امسال (عملکرد مالی ۱۳۹۷)، تکمیل فرایندهای ثبت نام الکترونیک است، لذا با توجه به ترافیک بالای سامانه‌ها در روزهای آخر، پیشنهاد می‌شود مدیران رسانه‌ها با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، ابتدا پرونده الکترونیک خود را تکمیل کنند تا بتوانند از طریق نرم افزار تکمیل اظهارنامه، مجوز ورود به سامانه تکمیل اظهارنامه مالیاتی را دریافت کنند.