سامانه جامع رسانه‌های کشور

برنامه هفتگی مشاوره رایگان برای اهالی مطبوعات اعلام شد
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۴:۴۰:۳۸
امکان استفاده روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ها از مشاوره رایگان در حوزه‌های حقوقی، بیمه‌ای و مالیاتی فراهم شد.

 

محمدباقر انصاری 

مشاور امور حقوقی: محمد باقر انصاری

»»چهارشنبه ها ساعت  ١٣ الی ١٦

تلفن هماهنگی: ٨٤٠٩٥٢٣٤

 

 مجید آسمان منظر 

مشاور امور بیمه: مجید آسمان منظر

»» یکشنبه ها و سه شنبه ها  ساعت ٩ الی ١٢

تلفن هماهنگی: ٨٤٠٩٥٢٣٤

رمضان فیروزی 

مشاور امور مالیاتی: رمضان فیروزی

»»شنبه ها و دوشنبه ها ساعت  ١٠  الی ١٦

»»یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ١٣ الی ١٦

تلفن هماهنگی: ٨٤٠٩٥٢٣٤