۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۵:۵۶:۴۴

نحوه محاسبه نظم در انتشار سال 97

شاخص نظم درانتشار براساس تعداد اعلام وصول های تایید شده ی یک نشریه و در یک بازه زمانی مشخص قابل محاسبه می باشد.

 

شاخص نظم درانتشار براساس تعداد اعلام وصول های تایید شده ی یک نشریه و در یک بازه زمانی مشخص قابل محاسبه می باشد. برای آشنایی با نحوه محاسبه نظم در انتشار به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. در حال حاضر نظم در انتشار در بازه یکساله (به غیر از ماه جاری ) در سامانه قابل مشاهده است.
  2. سامانه، نظم در انتشار هر نشریه را تا پایان ماه گذشته نمایش می دهد. مثلا اگر در ماه مهر به سامانه جامع رسانه های کشور مراجعه کنید، نظم درانتشار نشریه از شهریور سال گذشته تا شهریورماه سال جاری قابل مشاهده است.
  3. نظم در انتشار صرفا براساس اعلام وصول هایی که تایید شده است محاسبه می شود. بنابر این اگر اعلام وصول  شماره ای از نشریه در وضعیت هایی بجز " تایید "  باشد، آن شماره از نشریه در محاسبات نظم در انتشار محسوب نمی شود.
  4. چنانچه نشریه ای، با تاخیر اعلام وصول های ماه قبل خود را به تایید سامانه برساند ؛ بصورت آنلاین در نظم در انتشار ماهی که نشریه را منتشر نموده است تاثیر گذاشته و بصورت اتوماتیک نتیجه ی نظم در انتشار یکساله نشریه اصلاح می شود.
  5. در صورتی که نشریه سهوا تاریخ روی جلد دو شماره ی مختلف از نشریه را در یک روز اعلام نماید، علیرغم درج دوشماره مسلسل متفاوت، یک شماره محسوب شده و از نظم در انتشار وی کاسته می شود.
  6. سامانه بر اساس تغییر وضعیت دوره انتشار رسانه هوشمند می باشد. در صورت تغییر دوره انتشار نشریه، برای محاسبه نظم در انتشار، تعداد شماره مورد انتظار نشریه در ماه بعدی پس از تغییر وضعیت، متناسب با دوره انتشار جدید تغییر می کند. به عنوان مثال اگر ماهنامه ای در ماه اردیبهشت تغییر وضعیت به هفته نامه داشته باشد، از ماه خرداد تعداد شماره مورد انتظار آن نشریه 4 شماره در ماه می شود.
  7. مطابق ماده 16 قانون مطبوعات عدم انتشار منظم نشریه موجب لغو مجوز آن رسانه می شود. عدم انتشار منظم معادل نظم در انتشار کمتر از 50 درصد می باشد.
  8. بر اساس دوره ی انتشار، هر نشریه موظف به انتشار تعدادی شماره در بازه زمانی مشخص می باشد. با محاسبه ایام تعطیل رسمی و مناسبت ها درسال 96 و 97 ؛ تعداد اعلام وصول مورد انتظار هر دوره انتشار در هر ماه به شرح جدول زیر می باشد.

سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy