سامانه جامع رسانه‌های کشور

اطلاعیه در خصوص بیمه دفاتر رسانه‌ای
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۲:۰۴:۵۱
قابل توجه متقاضیان تشکیل پرونده بیمه رسانه‌های مکتوب در شعب 2 و 8 تهران.

 

در اجرای دستور اداری شماره 5020/96/8399 مورخ 96/8/9 اداره کل وصول حق بیمه جهت تمرکز پرونده‌های رسانه‌های مکتوب شهرستان تهران در شعب 2 و 8 تهران، متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مستندات مربوطه شامل تصویر پروانه انتشار رسانه، پروانه فعالیت دفتر رسانه، اجاره نامه یا سند مالکیت محل انتشار به شعب مورد نظر ارائه نمایند.