سامانه جامع رسانه‌های کشور

آخرین مهلت بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارگاه‌های رسانه‌ای
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۱:۱۲:۵۵
بخشودگی جرائم کارگاه‌های رسانه‌ای تا دهم تیرماه 97 تمدید شد.

به گزارش اداره کل رسانه‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به تمدید آیین نامه ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، صاحبان رسانه های خوش حساب (کارفرمایانی که لیست و حق بیمه جاری کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت می‌نمایند) در صورت دارا بودن بدهی لغایت پایان اسفند 95 می توانند درخواست کتبی خود را تا دهم تیر ماه سال جاری مربوطه جهت بخشودگی جرائم و پرداخت اصل بدهی به صورت نقدی و یا تقسیط ارائه نمایند، مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.