مشاهده اطلاعات مجوز

عنوان مجوز

International Journal of Textual and Translation Analysis in Islamic Studies

کد امنیتی

 
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy