مشاهده اطلاعات مجوز

عنوان مجوز

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

کد امنیتی

 
سامانه جامع رسانه‌های کشور
معاونت امور رسانه و تبلیغات
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره 15
تلفن خانه مرکزی : (+9821) 84095000
Privacy Policy