ثبت فهرست بیمه

توضیحات گردش کار ثبت فهرست بیمه

برای ثبت فهرست افراد بیمه شده ی رسانه ، پس از ورود با نام کاربری صاحب امتیاز یا نماینده مورد تایید ایشان به سامانه جامع رسانه های کشور ، مراحل زیر را انجام دهید :

در بخش مجوزها گزینه فهرست بیمه را انتخاب کنید .

 

 

برای درج فهرست بیمه گزینه   را انتخاب نمایید.

 

 

در صفحه باز شده اطلاعات فهرست بیمه جدید را وارد کنید .

 

 

افراد بیمه شده را به تفکیک روزنامه نگار و غیر روزنامه نگار در بخش تعیین شده برای هر گروه ثبت نمایید :

1.روزنامه نگار :به افرادی گفته می شوند که عنوان شغلی درج شده در فهرست بیمه ایشان یکی از موارد زیر باشد :

مدیر مسئول، سردبیر، معاون سردبیر، دبیر سرویس، معاون دبیر، خبرنگار، گزارشگر، مترجم، عکاس خبری، نویسنده، تنظیم کننده اخبار، کاریکاتوریست، کارگردان خبری

2.غیر روزنامه نگار : سایر افرادی که با سمت های شغلی غیر روزنامه نگاری در رسانه مشغول به همکاری بوده و بیمه شده باشند .

 

تذکر:

  1. ترجیحا پس از ثبت هر 5 نفر از افراد بیمه شده کلید  را انتخاب کنید تا اطلاعات بصورت موقت ذخیره گردند تا در صورت خروج نابهنگام یا قطعی برق و  .... اطلاعات تا این بخش در سامانه ذخیره شده باشد .
  2. در صورت اشتباه در اطلاعات وارد شده ، با انتخاب گزینه حذف ، ردیف مورد نظر حذف خواهد شد.

 

 

پس از انتخاب گزینه  اطلاعات وارد شده به صورت موقت ثبت خواهد شد و وضعیت درخواست در حالت "ذخیره موقت"قرار می گیرد .

 

 

برای وارد کردن تعداد بیشتر از 5 مورد اطلاعات افراد بیمه شده ، گزینه  را انتخاب نمایید.

پس از تکمیل شدن فرآیند ثبت اطلاعات افراد بیمه شده و ذخیره موقت آنها ، در صورتی که از صحت آن اطمینان دارید ، با انتخاب گزینه اطلاعات ثبت شده در سامانه برای بررسی به کارشناسان مربوطه ارسال خواهد شد و وضعیت درخواست در حالت "ارسال جهت بررسی"قرار می گیرد .

 

 

تذکر:

  1. قبل از زدن کلید از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل فرمایید.
  2. پس از ارسال ، امکان ویرایش اطلاعات به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت و در صورت مغایرت اطلاعات ثبت شده با تصاویر اسناد و مدارک ارسال شده ، فهرست بصورت کلی رد شده و مورد پذیرش نخواهد بود .
  3. پس از ثبت اطلاعات و ارسال الکترونیک تصاویر فهرست بیمه ، اصل اسناد بارگذاری شده را برای بررسی و تاییدآن به اداره کل مطبوعات داخلی ارسال فرمایید .