سامانه جامع رسانه‌های کشور
:: جستجو
نوع مجوز :

نام متقاضی :
نام مدیر مسئول :
دفتر مرکزی رسانه :
گستره توزیع :
تعداد نمایش :
:: فهرست درخواستهای در نوبت هیات نظارت (2191 درخواست)
ردیف نام متقاضی نام مدیر مسئول دوره انتشار گستره توزیع تاریخ تکمیل مدارک دفتر مرکزی رسانه
1 سازمان نوسازی شهر تهران عباداله فتح اللهی کلانپا ماهنامه 1393/12/13 ایران، تهران، تهران
2 موسسه انجمن قلم حوزه علمیه سید محمدحسین نواب فصلنامه سراسری 1394/06/02 ایران، قم، قم
3 محمد هادی زاده محمد هادی زاده ماهنامه منطقه ای 1394/10/13 ایران، خراسان رضوی، مشهد
4 علی امامعلیزاده علی امامعلیزاده پایگاه خبری 1394/10/19 ایران، اردبیل، مشگین شهر
5 موسسه تصویر منزل پیام مرتضی محسنی پایگاه خبری 1394/10/27 ایران، تهران، تهران
6 انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان خراسان رضوی محمود پژوم ماهنامه استانی 1394/10/27 ایران، خراسان رضوی، مشهد
7 شورای اسلامی شهر مریوان کاوه‌ باخویشی دو هفته نامه استانی 1394/10/28 ایران، کردستان، مریوان
8 محسن گرجی نوسری محسن گرجی نوسری پایگاه خبری 1394/11/04 ایران، مازندران، ساری
9 علی حامد مقدم رافتی علی حامد مقدم رافتی پایگاه خبری 1394/11/12 ایران، تهران، تهران
10 سیده آمنه موسوی سیده آمنه موسوی ماهنامه سراسری 1394/11/19 ایران، تهران، تهران
11 مصطفی ارفعی مصطفی ارفعی روزنامه استانی 1395/02/05 ایران، زنجان، زنجان
12 فرهاد پریدار فرهاد پریدار پایگاه خبری 1395/02/27 ایران، البرز، کرج
13 علی حامد ایمان علی حامد ایمان فصلنامه سراسری 1395/03/03 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
14 سیده پری ناز قریشیان ابراهیم عثمانی دو هفته نامه منطقه ای 1395/03/19 ایران، کردستان، سقز
15 مصطفی رییسی سرکنذیز مصطفی رییسی سرکنذیز پایگاه خبری 1395/03/19 ایران، تهران، تهران
16 شرکت راه حل سیستم سپندار اکبر ملکی زاده پایگاه خبری 1395/04/09 ایران، تهران، تهران
17 توحید علیخانلو توحید علیخانلو پایگاه خبری 1395/04/12 ایران، تهران، تهران
18 علی فلاحیان وادقانی علی فلاحیان وادقانی پایگاه خبری 1395/04/14 ایران، اصفهان، کاشان
19 لیلا علی بیگی لیلا علی بیگی پایگاه خبری 1395/04/15 ایران، کردستان، سنندج
20 مصطفی مدرسی مصطفی مدرسی پایگاه خبری 1395/04/15 ایران، مازندران، رامسر
21 امین فغفوری آذر امین فغفوری آذر هفته نامه سراسری 1395/04/20 ایران، تهران، تهران
22 کامبیز خلفی کامبیز خلفی پایگاه خبری 1395/04/21 ایران، زنجان، ابهر
23 حسین محبی حسین محبی پایگاه خبری 1395/04/23 ایران، فارس، زرین دشت
24 محسن حبیبی کیاابادی محسن حبیبی کیاابادی ماهنامه محلی 1395/04/28 ایران، گیلان، رودبار
25 عادل علیبازی عادل علیبازی دو هفته نامه سراسری 1395/04/28 ایران، تهران، تهران
   «  1  2  3  4  5  6  7  ::  »  »|