سامانه جامع رسانه‌های کشور
:: جستجو
نوع مجوز :

نام متقاضی :
نام مدیر مسئول :
دفتر مرکزی رسانه :
گستره توزیع :
تعداد نمایش :
:: فهرست درخواستهای در نوبت هیات نظارت (1461 درخواست)
ردیف نام متقاضی نام مدیر مسئول دوره انتشار گستره توزیع تاریخ تکمیل مدارک دفتر مرکزی رسانه
1 صمد کامران قراملکی صمد کامران قراملکی فصلنامه سراسری 1395/08/24 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
2 سیدناصر موسوی جزائری سیدناصر موسوی جزائری روزنامه سراسری 1396/02/25 ایران، تهران، تهران
3 امهانی کوخردی امهانی کوخردی ماهنامه استانی 1396/03/28 ایران، هرمزگان، بستک
4 مهدی احمدی مهدی احمدی هفته نامه سراسری 1396/07/15 ایران، تهران، تهران
5 آنالی مقصودی آنالی مقصودی ماهنامه محلی 1396/10/19 ایران، خراسان رضوی، سبزوار
6 فاطمه محمدزاده فاطمه محمدزاده پایگاه خبری 1397/03/30 ایران، تهران، تهران
7 محمد رضا رجبی محمد رضا رجبی فصلنامه سراسری 1397/05/20 ایران، تهران، تهران
8 محسن حدادی مخصوص محسن حدادی مخصوص پایگاه خبری 1397/08/21 ایران، تهران، تهران
9 چهره احمدی چهره احمدی فصلنامه سراسری 1397/09/18 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
10 علی فردی شکراب علی فردی شکراب هفته نامه محلی 1397/11/03 ایران، اردبیل، گرمی
11 جاوید کیانمهر جاوید کیانمهر پایگاه خبری 1397/11/14 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
12 محمد چراغعلی محمد چراغعلی پایگاه خبری 1397/11/24 ایران، گلستان، گرگان
13 جامعه المصطفی فاطمه کبری متولیان دو فصلنامه سراسری 1397/12/07 ایران، قم، قم
14 جامعه المصطفی فاطمه کبری متولیان دو فصلنامه سراسری 1397/12/07 ایران، قم، قم
15 جامعه المصطفی العالمیه فاطمه کبری متولیان دو فصلنامه سراسری 1397/12/18 ایران، قم، قم
16 احترام سلطانی تهرانی احترام سلطانی تهرانی ماهنامه محلی 1397/12/18 ایران، اصفهان، تیران و کرون
17 شمیم حسین مستقیمی قمی شمیم حسین مستقیمی قمی ماهنامه سراسری 1397/12/21 ایران، تهران، تهران
18 لیلا موثق لیلا موثق ماهنامه سراسری 1398/01/28 ایران، تهران، تهران
19 امید حوریان آلتون امید حوریان آلتون ماهنامه منطقه ای 1398/02/08 ایران، آذربایجان غربی، بوکان
20 سید مهدی حسینی میرمحمدی سید مهدی حسینی میرمحمدی پایگاه خبری 1398/02/15 ایران، قزوین، قزوین
21 حسین عزیزی نژاد حسین عزیزی نژاد ماهنامه 1398/02/17 ایران، ایلام، دهلران
22 مسلم خدری مسلم خدری فصلنامه سراسری 1398/02/18 ایران، کردستان، سنندج
23 مهرداد رضایی شوریجه مهرداد رضایی شوریجه ماهنامه سراسری 1398/02/28 ایران، فارس، شیراز
24 هادی علیزاده شورگلی هادی علیزاده شورگلی پایگاه خبری 1398/03/04 ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
25 حمید عمولشکریان حمید عمولشکریان پایگاه خبری 1398/03/05 ایران، تهران، تهران
   «  1  2  3  4  5  6  7  ::  »  »|