سامانه جامع رسانه‌های کشور
:: جستجو
نوع مجوز :

نام متقاضی :
نام مدیر مسئول :
دفتر مرکزی رسانه :
گستره توزیع :
تعداد نمایش :
:: فهرست درخواستهای در نوبت هیات نظارت (1079 درخواست)
ردیف نام متقاضی نام مدیر مسئول دوره انتشار گستره توزیع تاریخ تکمیل مدارک دفتر مرکزی رسانه
1 سازمان نوسازی شهر تهران عباداله فتح اللهی کلانپا ماهنامه 1393/12/13 ایران، تهران، تهران
2 موسسه انجمن قلم حوزه علمیه سید محمدحسین نواب فصلنامه سراسری 1394/06/02 ایران، قم، قم
3 محمد هادی زاده محمد هادی زاده ماهنامه منطقه ای 1394/10/13 ایران، خراسان رضوی، مشهد
4 علی امامعلیزاده علی امامعلیزاده پایگاه خبری 1394/10/19 ایران، اردبیل، مشگین شهر
5 موسسه تصویر منزل پیام مرتضی محسنی پایگاه خبری 1394/10/27 ایران، تهران، تهران
6 انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان خراسان رضوی محمود پژوم ماهنامه استانی 1394/10/27 ایران، خراسان رضوی، مشهد
7 شورای اسلامی شهر مریوان کاوه‌ باخویشی دو هفته نامه استانی 1394/10/28 ایران، کردستان، مریوان
8 محسن گرجی نوسری محسن گرجی نوسری پایگاه خبری 1394/11/04 ایران، مازندران، ساری
9 علی حامد مقدم رافتی علی حامد مقدم رافتی پایگاه خبری 1394/11/12 ایران، تهران، تهران
10 سیده آمنه موسوی سیده آمنه موسوی ماهنامه سراسری 1394/11/19 ایران، تهران، تهران
11 توحید علیخانلو توحید علیخانلو پایگاه خبری 1395/04/12 ایران، تهران، تهران
12 علی فلاحیان وادقانی علی فلاحیان وادقانی پایگاه خبری 1395/04/14 ایران، اصفهان، کاشان
13 حسین محبی حسین محبی پایگاه خبری 1395/04/23 ایران، فارس، زرین دشت
14 رضا صداقه مسکن صدیق رضا صداقه مسکن صدیق پایگاه خبری 1395/05/03 ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
15 سید محمدکاظم موسوی سید محمدکاظم موسوی پایگاه خبری 1395/05/11 ایران، خوزستان، هندیجان
16 محمد حیدری محمد حیدری پایگاه خبری 1395/05/18 ایران، تهران، تهران
17 آیسان سفیدگر شهانقی آیسان سفیدگر شهانقی ماهنامه سراسری 1395/05/27 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
18 رامین سلیمانی مرند رامین سلیمانی مرند ماهنامه سراسری 1395/06/02 ایران، تهران، تهران
19 سید حسین موسوی سید حسین موسوی دو ماهنامه سراسری 1395/06/24 ایران، تهران، تهران
20 رقیه متقی سردهائی رقیه متقی سردهائی پایگاه خبری 1395/06/27 ایران، تهران، تهران
21 اعظم نادری اعظم نادری پایگاه خبری 1395/07/06 ایران، تهران، تهران
22 وحید علی زاده وحید علی زاده پایگاه خبری 1395/07/25 ایران، تهران، تهران
23 اسماعیل جعفری اسماعیل جعفری هفته نامه منطقه ای 1395/07/27 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
24 یوسف کرمی یوسف کرمی پایگاه خبری 1395/08/01 ایران، البرز، کرج
25 سید رضا ثابت قدم سید رضا ثابت قدم پایگاه خبری 1395/08/02 ایران، گیلان، رشت
   «  1  2  3  4  5  6  7  ::  »  »|