سامانه جامع رسانه‌های کشور
ثبت اطلاعات تماس رسانه

توضیحات گردش کار تغییر اطلاعات رسانه

صاحب امتیاز پس از ورود به سامانه با انجام مراحل زیر اطلاعات تماس دفتر رسانه را می تواند ثبت کرده و یا تغییر دهد .

  1. ابتدا در بخش "مجوزها" گزینه "فهرست مجوزها" را انتخاب نمایید.

  1. در بخش اطلاعات تماس ، اطلاعات تماس دفتر رسانه را تکمیل نمایید ، سپس با انتخاب گزینه  اطلاعات را در سامانه ثبت نمایید.

شایان ذکر است اطلاعات درج شده [نشانی ، تلفن ثابت و کد پستی] در صفحه اصلی سامانه ، در بخش فهرست مجوز ها، برای عموم قابل مشاهده می باشد.