سامانه جامع رسانه‌های کشور
ثبت اطلاعات تماس رسانه

صاحب امتیاز پس از ورود به سامانه با انجام مراحل زیر اطلاعات تماس دفتر رسانه را می تواند ثبت کرده و یا تغییر دهد .

  1. ابتدا در بخش "مجوزها" گزینه "فهرست مجوزها" را انتخاب نمایید.

  1. در بخش اطلاعات تماس ، اطلاعات تماس دفتر رسانه را تکمیل نمایید ، سپس با انتخاب گزینه  اطلاعات را در سامانه ثبت نمایید.

شایان ذکر است اطلاعات درج شده [نشانی ، تلفن ثابت و کد پستی] در صفحه اصلی سامانه ، در بخش فهرست مجوز ها، برای عموم قابل مشاهده می باشد.