بخش خبرنگاران

توضیحات گردش کار ارزیابی رتبه خبرنگاری

راهنمای ثبت درخواست ارزیابی رتبه رزونامه نگاری

کاربر گرامی ، لطفاً قبل از شروع مراحل ثبت نام ، راهنمای زیر را به دقت مطالعه فرمایید .

در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام نکرده اید ، ابتدا وارد بخش ثبت نام اشخاص حقیقی شده و پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور ، وارد ناحیه کاربری خود در سامانه شوید . برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی مراجعه فرمایید . پس از انجام ثبت نام اولیه با وارد شدن به ناحیه کاربری خود ، بخش های اطلاعات شخصی ، اسناد ، سوابق شغلی ، سوابق تحصیلی را تکمیل نمایید. شایان ذکراست تکمیل این بخش ها و شرکت در آزمون قانون مطبوعات برای ثبت درخواست ارزیابی رتبه روزنامه نگاری ، ضروری می باشد.

تکمیل اطلاعات ذیل الزامی است :

1. بخش اطلاعات شخصی

پس از تکمیل بخش اطلاعات شخصی ، با انتخاب کلید  اطلاعات ثبت خواهد شد.

مشاهده نکردن کلید  به معنای آنست که قبلا اطلاعات شما بررسی و تایید شده ، لذا برای ویرایش آن به بخش ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات شخصی مراجعه فرمایید و پس از ویرایش اطلاعات گزینه  را انتخاب نمایید.


2.بخش سوابق تحصیلی

پس از وارد کردن اطلاعات در بخش سوابق تحصیلی ،  برای ثبت اطلاعات کلید   را انتخاب نمایید.

در صورت وجود اشتباه در اطلاعات ثبت شده ، با انتخاب کلید   اطلاعات حذف خواهد شد.

مشاهده نکردن کلید های حذف و ذخیره به منزله بررسی و تایید شدن اطلاعات وارد شده قبلی شما می باشدو برای ویرایش آن می بایست به بخش ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات تحصیلی مراجعه فرمایید و پس از ویرایش اطلاعات کلید  را انتخاب نمایید.


3.بخش سوابق شغلی

پس از وارد کردن اطلاعات بخش سوابق شغلی ،  برای ثبت اطلاعات کلید   را انتخاب نمایید.

در صورت وجود اشتباه در اطلاعات ثبت شده با انتخاب کلید   اطلاعات حذف خواهد شد.

مشاهده نکردن کلید های حذف و ذخیره به منزله بررسی و تایید شدن اطلاعات وارد شده قبلی شما می باشدو برای ویرایش آن می بایست به بخش ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات شغلی مراجعه فرمایید و پس از ویرایش اطلاعات کلید   را انتخاب نمایید.


4.بارگذاری اسناد :

بارگذاری اسناد مورد نیاز برای تشکیل پرونده خبرنگاری شامل موارد زیر می باشد:

 • تصویر صفحات اول ، دوم و توضیحات شناسنامه
 • تصویر روی کارت ملی
 • تصویر سوابق تحصیلی
 • تصویر سوابق شغلی

پس از بارگذاری اسناد با انتخاب کلید  تصاویر در سامانه ذخیره خواهد شد.


5.شرکت در آزمون الکترونیکی قانون مطبوعات

پس از انتخاب گزینه ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات ، صفحه زیر باز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای بخش ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات مراجعه فرمایید .


پس از تکمیل اطلاعات شخصی با مراجعه به بخش خبرنگاران، اطلاعات خواسته شده زیر را تکمیل نمایید:

 

سوابق خبرنگاری

برای ثبت سوابق شغلی رسانه ای اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

1.عنوان رسانه

ابتدا کلید  را انتخاب کنید.

 

پس از انتخاب نوع رسانه و وارد کردن نام رسانه،رسانه خود را جستجو و سپس انتخاب نمایید.

 

2. تاریخ شروع کار

3. ثبت وضعیت اشتغال به کار

در صورتی که در سابقه شغلی ذکر شده همچنان مشغول به کار هستید گزینه بلی و در غیر اینصورت با ثبت گزینه خیر ، تاریخ پایان کار را وارد نمایید .

4.انتخاب سمت

عنوان سمت فعالیت رسانه ای خود را از موارد زیر انتخاب نمایید.

5. حوزه فعالیت

عنوان حوزه فعالیت رسانه ای خود را از موارد زیر انتخاب نمایید.

6. تصویر مدرک

با فشردن دکمه    فایل تصویری سابقه شغلی مطبوعاتی خود را بارگذاری نمایید.

پس از تکمیل نمودن اطلاعات ، با انتخاب گزینه    اطلاعات ثبت خواهد شد.

تذکر:

برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت در حوزه رسانه می توانید یکی از مدارک ذیل را ارائه نمایید :

 • برای رسانه های در حال همکاری
  • قرارداد کاری
  • تصویر سابقه بیمه
 • برای رسانه های پایان همکاری علاوه بر موارد فوق می توانید اسناد زیر را ارائه دهید:
  • تصویر سابقه بیمه

آثار

برای ثبت آثار به شیوه زیر عمل نمایید :

1. نوع اثر

نوع اثر را از موارد زیر انتخاب نمایید.

2. عنوان اثر

3.نام رسانه

نام رسانه خود را انتخاب نمایید.

تذکر :

در صورتیکه نوع رسانه از نوع چاپی باشد شماره صفحه را وارد و تصویر اثر را بارگذاری نمایید.

4. شماره مسلسل :

ذکر شماره مسلسل اختیاری است .

5.نشانی اینترنتی اثر

6.تاریخ انتشار اثر

پس از وارد کردن اطلاعات بالا، با انتخاب کلید  اطلاعات ثبت می شود.

تذکر:

 • در بخش آثار حداکثر 6 اثر از سه ماهه اخیر می توانید ثبت نمایید. بنابراین با توجه به ارزیابی از آثار ارائه شده حتی المقدور آثار کیفی خود را بارگذاری کنید.
 • صرفا آثار چاپ شده در دوره انتشار های "روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، دو ماهنامه، پایگاه خبری، خبرگزاری ها، لوح فشرده - هفته نامه، لوح فشرده – ماهنامه" مورد پذیرش می باشد.
 • در صورتیکه نام صاحب اثر بر روی اثر درج نشده است ، ارائه تأییدیه مدیرمسئول رسانه و بارگذاری آن در بخش سایر سوابق الزامی می باشد.

دوره های مرتبط

صرفا دوره های گذرانده شده در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و موسسات دارای مجوز از آن دفتر مورد پذیرش می باشد.

برای ثبت دوره موارد زیر را وارد نمایید:

1. نام دوره

برای ثبت اطلاعات دوره های مرتبط رسانه ای ، یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید.

2. نام مرکز آموزشی

3.سال برگزاری آزمون

منظور سال برگزاری آزمون پایان دوره مورد نظر می باشد .

4. نوع دوره

بر اساس دوره گذرانده شده ، یکی از موارد کوتاه مدت یا بلند مدت را انتخاب نمایید.

5. مدت زمان دوره

تعداد ساعات دوره گذرانده شده را وارد نمایید.

6. شرح

در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی دوره ، مطالب خود را در این بخش ثبت کنید .

7. تصویر مدرک

با فشردن دکمه    فایل تصویری دوره مرتبط را بارگذاری نمایید.

پس از تکمیل نمودن اطلاعات این بخش ، با انتخاب گزینه    اطلاعات ثبت خواهد شد.

در صورت وجود اشتباه در اطلاعات ثبت شده با انتخاب کلید  اطلاعات حذف خواهد شد.


دوره های زبان

برای ثبت دوره های زبان اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

1.دوره زبان

برای ثبت دوره زبان گذرانده شده ، نام آن را انتخاب نمایید.

2.نام آموزشگاه

نام آموزشگاه یا موسسه ای که در آن دوره زبان گذرانده شده است را درج نمایید .

3.مهارت

درجه تسلط خود به زبان انتخاب شده را از موارد زیر انتخاب نمایید.

4.تصویر مدرک

با فشردن دکمه    فایل تصویری دوره زبان خود را بارگذاری نمایید.

پس از تکمیل نمودن اطلاعات ، با انتخاب گزینه    اطلاعات ثبت خواهد شد.


عضویت در انجمن

قبل از ثبت اطلاعات در این بخش از وجود نام خود در بخش اعضای سایت انجمن مطمئن شوید.

برای ثبت عضویت در انجمن اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

1.نام انجمن

   ابتدا نام انجمن را از فهرست مربوطه انتخاب کنید.