قرارداد سامانه اشتراک نشریات
 1. ابتدا در بخش "مجوزها" گزینه "فهرست مجوزها" را انتخاب نمایید.

 1. در صفحه باز شده گزینه را انتخاب نمایید.
 2. در مرحله بعد به نکات زیر دقت فرمایید.
 • بند 2 توسط موسسه نشرآوران تکمیل می شود.
 • تمامی صفحات قرارداد توسط صاحب امتیاز باید مهر و امضاء شود. در صورتیکه صاحب امتیاز شخصیت حقوقی است قرارداد توسط نماینده او (مدیر مسئول یا مدیر عامل) امضا می شود . نام نماینده یا صاحب امتیاز در خط اول قرارداد به صورت تایپی در فایل word توسط ناشر وارد شود .
 • این قرارداد توسط موسسه نشرآوران تاریخ و شماره می شود.
 • بند 41 توسط ناشر و به صورت تایپی در فایل word قرارداد تکمیل شود.
 • قیمت نشریه توسط ناشر در قسمت مشخصات در ابتدای قرارداد به صورت تایپی در فایل word قرارداد تکمیل شود.
 1. پس از مطالعه نکات بالا با انتخاب گزینه متن قرارداد را در قالب فایل word دریافت خواهید کرد.
 2. ناشر باید 3 نسخه از این قرارداد را به همراه نامه معرفی مجری توزیع (پس از مذاکره و تفاهم با وی) به دفتر سامانه اشتراک ارسال کند.
 3. ارسال و تکمیل قرارداد توسط ناشر به منزله تایید آن توسط ناظر و موسسه نیست، لذا این قرارداد پس از امضای موسسه و ناظر معتبر است.
 4. سمت چپ بالای صفحه اول قرارداد باید به صورت اتوماتیک دارای بارکد QR باشد. بنابراین قراردادهایی که این بارکد در آن ها حذف شده باشد قابل قبول نیستند.

        تذکر مهم:

اطلاعات و مشخصاتی که بصورت خودکار در قرارداد درج می شود را به هیچ عنوان تغییر ندهید. در صورت احراز تغییر اطلاعات، قرارداد از درجه اعتبار ساقط می شود .