سامانه جامع رسانه‌های کشور
1393/10/22 14:16:57
صدور مجوز انتشار 34 نشریه و 13 پایگاه اطلاع رسانی
در جلسه مورخ 93/10/22 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 34 نشریه و 13 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.
1393/10/16 07:44:58
هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 25 نشریه و 9 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.
در نشست تاریخ 93/10/15 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 25 نشریه و 9 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 40 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
1393/10/10 18:23:57
در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت
در جلسه مورخ 8/10/93 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 37 نشریه و 25 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 26 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
 «  ::  3  4  5  6  7  8  9  »