سامانه جامع رسانه‌های کشور
1394/05/31 13:22:16
72 رسانه از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کردند
هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 47 نشریه و 25 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 94/5/5 هیأت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 47 نشریه و 25 پایگاه اطلاع رسانی مجوز انتشار دریافت کردند.

همچنین در این جلسه که با حضور تمامی اعضای هیات نظارت برگزار شد، گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات از عملکرد رسانه های مختلف در خصوص مذاکرات هسته ای با توجه به مصوبات شورایعالی امنیت ملی مطرح شد.

در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسئولی برخی رسانه ها مورد رسیدگی قرار گرفت که طی آن با تغییر وضعیت انتشار 30نشریه، تغییر 9 صاحب امتیازی و 17 مدیر مسئولی موافقت شد.