سامانه جامع رسانه‌های کشور
1393/11/25 11:22:50
اطلاعیه مهم برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌های کشور
اطلاعیه مهم اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی برای صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌های کشور
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در اطلاعیه ای از مدیران رسانه های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات درخواست کرد نسبت به اخذ نام کاربری از سامانه جامع رسانه های کشور اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به راه اندازی سامانه جامع رسانه های کشور و ثبت درخواست های صدور مجوز رسانه های مکتوب و الکترونیکی از طریق این سامانه به اطلاع کلیه صاحبان امتیاز و مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که مجوزشان قبل از مهر ماه سال 1393 صادر شده، می رساند به منظور یکسان سازی داده ها و انجام کلیه امور رسانه ها به شیوه الکترونیکی، از طریق  مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور، به اخذ نام کاربری از سامانه مذکور اقدام و ضمن ارسال تصویر مجوز رسانه، مشخصات خود را در سامانه تکمیل نمایند.»

در این اطلاعیه تاکید شده است: «تمام رسانه های دارای مجوز نسبت به دریافت نام کاربری و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند زیرا با توجه به الزامات استقرار دولت الکترونیک، منبعد کلیه درخواست ها اعم از  تقاضای  تغییر وضعیت، تغییر مدیر مسئول، صدور پروانه دفتر کار، سهمیه طرح ترافیک، شرکت در جشنواره ها و نمایشگاه های مطبوعات، کلیه اطلاع رسانی ها، مکاتبات، پرداخت یارانه و سایر خدمات و امور مرتبط با رسانه ها صرفآ از طریق سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی اینترنتی e-rasaneh.ir میسر خواهد بود.»

شایان ذکر است تمام رسانه های مکتوب و الکترونیک دارای مجوز در کشور مشمول این اطلاعیه می شوند.