سامانه جامع رسانه‌های کشور
1393/11/15 08:16:19
صدور مجوز انتشار 80 نشریه و 41 پایگاه اطلاع رسانی
هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 80 نشریه و 41 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.
به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 93/11/13 این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 80 نشریه و 41 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 41 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سار خبر

صنیعی – محمد علی

صنیعی – محمد علی

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلام دلفان

سبزی - علی

سبزی - علی

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهریمیز

آورند - غلامرضا

آورند - غلامرضا

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شبستر خبر

بهزادسیس - رحیم

بهزادسیس - رحیم

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی حامیان محیط زیست پاک

غمخوار بین کلایی - علیرضا

غمخوار بین کلایی - علیرضا

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گفت و گوی

مازنی – محمد مهدی

مازنی – محمد مهدی

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نی زار خبر

کشته گر - مهدی

کشته گر - مهدی

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح تفت

اردانی زاده - غلامرضا

اردانی زاده - غلامرضا

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ندای گناباد

پور رضا بیلندی – حمید رضا

پور رضا بیلندی – حمید رضا

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی باران شمال

عالی کرد کلایی- رقیه

عالی کرد کلایی- رقیه

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آستان خبر

افشاری - ابراهیم

افشاری - ابراهیم

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح شمال

قاسمی - مهدی

قاسمی - مهدی

_____

_____

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کربلائیان

کریمی - رضا

کریمی - رضا

_____

_____

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ندای ندوشن

جعفری ندوشن - وحید

جعفری ندوشن - وحید

_____

_____

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بوشهرما

جعفری – سید حسین

جعفری – سید حسین

_____

_____

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار زمین

جلیلی – امین اله

جلیلی – امین اله

_____

_____

17

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر هامون

غلامحسین طهرانی مقدم- محمد هادی

غلامحسین طهرانی مقدم- محمد هادی

_____

_____

18

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مازنی خبر

کاوه - میثم

کاوه - میثم

_____

_____

19

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رضوی خبر

حامد مقدم رافتی- احسان

حامد مقدم رافتی- احسان

_____

_____

20

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اقتصاد و بیمه سلامت

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

نجفی پور - فرشاد

_____

_____

21

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هدانا

کرمی پور مقدم - مهدی

کرمی پور مقدم - مهدی

_____

_____

22

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای خرامه

ایزدی - جلال

ایزدی - جلال

_____

_____

23

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دست اول

دستیار - فیروزه

دستیار - فیروزه

_____

_____

24

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی درست خبر

مقتدای خوراسگانی- عباس

مقتدای خوراسگانی- عباس

_____

_____

25

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هودر

قربانی - مهدی

قربانی - مهدی

_____

_____

26

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لاهیگ

ساعی - امید

ساعی - امید

_____

_____

27

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر مغرب

شهابی - الهام

شهابی - الهام

_____

_____

28

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شورا تریبون

فانی - محمد

فانی - محمد

_____

_____

29

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر البرز

سخایی فرد- افشین

سخایی فرد- افشین

_____

_____

30

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مطبوعات فارس

بعیدی - احمد

بعیدی - احمد

_____

_____

31

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هنگام خبر

شهسواری – امیر حسام

شهسواری – امیر حسام

_____

_____

32

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح زاگرس

رضایی - فخرالدین

رضایی - فخرالدین

_____

_____

33

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سنجش و دانش مغان

یوسفی – علی

یوسفی – علی

_____

_____

34

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آمار دخبر

قصابکلایی - نوید

قصابکلایی - نوید

_____

_____

35

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گیلانشهر

بخشی شفاهی - علی

بخشی شفاهی - علی

_____

_____

36

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هزار ماسوله

ازکات - یاور

ازکات - یاور

_____

_____

37

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تصنا

تفضلی شادپور – محمد رضا

تفضلی شادپور – محمد رضا

_____

_____

38

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی زاهدان پیگیر

جمشیرزایی - عبدالجلیل

جمشیرزایی - عبدالجلیل

_____

_____

39

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بورس مسکن

حسنی برزی – سید مسعود

حسنی برزی – سید مسعود

_____

_____

40

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شستون

گودرزی - منظر

گودرزی - منظر

_____

_____

41

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خورنا

چاروسایی - عبدالرضا

چاروسایی - عبدالرضا

_____

_____

42

همبستگی جنوب

بهرامی - مصطفی

بهرامی - مصطفی

استان کرمان

ماهنامه

43

شمیم یزد

میرجلیلی - مجید

میرجلیلی - مجید

استان یزد

ماهنامه

44

عصرانه

نژاد حیدری پور – محمد رضا

نژاد حیدری پور – محمد رضا

استان کرمان

ماهنامه

45

جرس بافت

دادور – رحمت اله

دادور – رحمت اله

بافت (محلی کرمان)

ماهنامه

46

گلین

حسن پور چوبر - مهدی

حسن پور چوبر - مهدی

آستارا

(محلی گیلان)

هفته نامه

47

امید شهر

محمدی دوست - مهدی

محمدی دوست - مهدی

قم

(محلی قم)

ماهنامه

48

منطقه 2

قیومی – محمد علی

قیومی – محمد علی

استان تهران

ماهنامه

49

عمران نامه

یزدانی صابونی – محمد رضا

یزدانی صابونی – محمد رضا

استان قم

فصلنامه

50

دریک

همتی مفدم داورزن- مهدی

همتی مفدم داورزن- مهدی

سراسری

ماهنامه

51

ثانیه

لطفی - لیلا

لطفی - لیلا

سراسری

ماهنامه

52

آگاهی های زیست محیطی

محمد نیا- مهرداد

محمد نیا- مهرداد

منطقه ای(خوزستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان)

فصلنامه

53

تصویرسوار

لطفی – محمد هادی

لطفی – محمد هادی

سراسری

فصلنامه

54

استارباد

بایزدی - علی

بایزدی - علی

استان گلستان

فصلنامه

55

پژواک جهان بین

شفیعی هفشجانی- اسفندیار

شفیعی هفشجانی- اسفندیار

استان چهارمحال و بختیاری

ماهنامه

56

جمعیت و آینده

روانخواه - سمیرا

روانخواه - سمیرا

سراسری

فصلنامه

57

بازار کار گیلان

قره داغی - مسعود

قره داغی - مسعود

استان گیلان

ماهنامه

58

مطالعات روانشناسی ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

قراخانلو - رضا

سراسری

فصلنامه

59

پیشگیری و سلامت

چرکزی - عبدالرحمان

چرکزی - عبدالرحمان

سراسری

فصلنامه

60

ندای ایرانیان

سالک - سجاد

سالک - سجاد

سراسری

هفته نامه

61

ماوراء

شلکه بیرانوند- مژگان

شلکه بیرانوند- مژگان

سراسری

ماهنامه

62

اقتصاد بخش عمومی

صادقی - مسعود

کی فرخی - ایمان

سراسری

فصلنامه

63

بانکداری آینده

فراهانی - محمود

فراهانی - محمود

سراسری

ماهنامه

64

مرغدار

اتحادیه مرغداران استان مازندران

علی محمدی - حمزه

استان مازندران

فصلنامه

65

صنعت نسوز

کشاورز - مسعود

کشاورز - مسعود

سراسری

فصلنامه

66

فروزان

قدیمی – محمد رضا

قدیمی – محمد رضا

سراسری

هفته نامه

67

دیار زاگرس

کریمیان – وحید

کریمیان – وحید

استان کهگیلویه و بویر احمد

هفته نامه

68

عصر مالی

مستشار - سعید

مستشار - سعید

سراسری

ماهنامه

69

ندای غرب هرمزگان

ذاکری زیارتی - مهسا

ذاکری زیارتی - مهسا

بندر لنگه

(محلی هرمزگان)

هفته نامه

70

سعادت

شاکری - ابوالفضل

شاکری - ابوالفضل

سراسری

هفته نامه

71

اقتصاد و بافت شهری

کی فرخی - ایمان

کی فرخی - ایمان

سراسری

فصلنامه

72

نامه ی قهستان

ظهوری - علی

ظهوری - علی

بیرجند

(محلی خراسان جنوبی)

دو ماهنامه

73

Journal Of Uroandrology

صفری نژاد اقدم – محمد رضا

صفری نژاد اقدم – محمد رضا

سراسری

فصلنامه

74

Journal Of Air Pollution And Health

ندافی - کاظم

ندافی - کاظم

سراسری

فصلنامه

75

International Journal Of Best Practices In Health Care

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

تقدیسی – محمد حسین

سراسری

فصلنامه

76

باران شهمیرزاد

موسسه فرهنگی هنری باران شهمیرزاد

عقیلی – احمد آقا

مهدیشهر

(محلی سمنان)

ماهنامه

77

کرامت

کریمی - سحر

کریمی - سحر

استان البرز

ماهنامه

78

گیلان زیبا

پور اسداله - رضا

پور اسداله - رضا

استان گیلان

ماهنامه

79

صبح خلیج فارس

باوقار زعیمی - زهرا

باوقار زعیمی - زهرا

استان هرمزگان

ماهنامه

80

صنعت CNG

اتفاق - شهرام

اتفاق - شهرام

سراسری

دو ماهنامه

81

کاربرد رایانش سریع و ابری

نظارات - امین

نظارات - امین

سراسری

فصلنامه

82

نگرش برتر

علوی کیا – سید علی

علوی کیا – سید علی

سراسری

فصلنامه

83

دنیای سرمایه گذاری

اسدی - حمید

اسدی - حمید

سراسری

ماهنامه

84

سپهر اقتصاد

فقاهتی – سید علی رضا

فقاهتی – سید علی رضا

استان قم

ماهنامه

85

سروستان امروز

همتی سروستانی - سجاد

همتی سروستانی - سجاد

سروستان

(محلی فارس)

هفته نامه

86

آریتان

پارسا - غفار

پارسا - غفار

استان اردبیل

ماهنامه

87

بلوطستان

بساطی - محمد

بساطی - محمد

استان لرستان

ماهنامه

88

حقوق عمومی اسلامی

دانشگاه امام صادق

غلامی - علی

سراسری

دوفصلنامه

89

Applied And Mathematical Linguistics

موسوی میانگاه - طیبه

موسوی میانگاه - طیبه

سراسری

دوفصلنامه

90

مدیریت دانش اسلامی

یعقوب نژاد – محمد هادی

یعقوب نژاد – محمد هادی

سراسری

دوفصلنامه

91

باستان سنجی

سودایی - بیتا

سودایی - بیتا

سراسری

دوفصلنامه

92

Geotechnical Research In Civil Engineering

حسنلوراد - محمود

حسنلوراد – محمود

سراسری

دوفصلنامه

93

مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

قاضی سعیدی - مرجان

قاضی سعیدی - مرجان

سراسری

دوفصلنامه

94

مطالعات طب ورزشی

قراخانلو - رضا

قراخانلو – رضا

سراسری

دوفصلنامه

95

نیاز دریا

مفتاح دریا منطقه آزاد انزلی

رضایی - میثم

سراسری

ماهنامه

96

نوسان

محققیان - مجید

محققیان - مجید

استان اصفهان

ماهنامه

97

زاگرس فردا

رحیمی - ابوذر

رحیمی - ابوذر

استان لرستان

ماهنامه

98

صبح نی ریز

کاوه پیشقدم - حسین

کاوه پیشقدم - حسین

نی ریز

(محلی استان فارس)

هفته نامه

99

نای ذی

توکل – محمد مهدی

توکل – محمد مهدی

استان فارس

ماهنامه

100

خریدار

موسی کاظمی محمدی – سید روح الله

موسی کاظمی محمدی – سید روح الله

سراسری

هفته نامه

101

نبض زنجان

کرم زاده - عبدالله

کرم زاده – عبدالله

استان زنجان

ماهنامه

102

وکیل مردم

محمدی - افشین

محمدی - افشین

سراسری

هفته نامه

103

صدای شمال

ابوالقاسمی – سید محمد هادی

ابوالقاسمی – سید محمد هادی

استان گلستان

ماهنامه

104

بهمن آذربایجان

رشید کرشان – روح الله

رشید کرشان – روح الله

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

105

ندای جزیره

شرف - راشد

شرف - راشد

قشم

(محلی هرمزگان)

هفته نامه

106

بحث

صفی زاده – سید محمد

صفی زاده – سید محمد

سراسری

هفته نامه

107

قاصد سلامتی

آقایی دانشور - علیرضا

آقایی دانشور - علیرضا

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

108

ققنوس طوس

واعظ موسوی - سیدعلیرضا

واعظ موسوی - سیدعلیرضا

مشهد

(محلی خراسان رضوی)

ماهنامه

109

عمران صنعت غرب

لظفیان - فائزه

لظفیان – فائزه

استان همدان

ماهنامه

110

فناوری، پیشرفت، توسعه

کریمی - مجتبی

کریمی - مجتبی

سراسری

فصلنامه

111

کلارشول

میرمعصومی – سید حسن

میرمعصومی – سید حسن

چالوس

(محلی مازندران)

دوماهنامه

112

زرشاد

روئینا - ابوطالب

روئینا – ابوطالب

استان فارس

ماهنامه

113

املاک و خودرو کرمان

شهریاری - هادی

شهریاری - هادی

استان کرمان

ماهنامه

114

شمیم گیاهان دارویی

امامی - سعید

امامی - سعید

سراسری

دو ماهنامه

115

پژوهش های باستانی

جلیلیان – شهرام

جلیلیان – شهرام

سراسری

فصلنامه

116

هفت روز

مقدسی - اکبر

مقدسی - اکبر

استان مازندران

ماهنامه

117

روشنایی و نورپردازی

احمدیان تازه محله - کاوه

احمدیان تازه محله - کاوه

سراسری

دو ماهنامه

118

صدای ملکان

نوروززاده - وحید

نوروززاده - وحید

ملکان

(محلی آذربایجان شرقی)

ماهنامه

119

Advances In Medical Mycology

هدایتی – محمد تقی

هدایتی – محمد تقی

سراسری

فصلنامه

120

Civil Engineering And Crisis Management

بیطرفان - مهدی

بیطرفان – مهدی

سراسری

فصلنامه

121

Health And Reproductive

نویدیان - علی

مودی - زهرا

سراسری

فصلنامه